Melbourne mất danh hiệu thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2018

0
most Instagrammable places in Melbourne

Melbourne vừa bị mất danh hiệu thành phố đáng sống nhất thế giới sau khi tụt xuống hạng 2 sau Vienna. Thành phố Melbourne đã từng giữ danh hiệu này trong 7 năm liên tiếp vừa qua.

Danh sách 10 thành phố đáng sống nhất thế giới

1. Vienna, Austria 
2. Melbourne, Australia 
3. Osaka, Japan
4. Calgary, Canada 
5. Sydney, Australia 
6. Vancouver, Canada 
7. Toronto, Canada (tied)
8. Tokyo, Japan (tied) 
9. Copenhagen, Denmark 
10. Adelaide, Australia

 

Tờ Economist’s 2018 đã đánh giá các chỉ số ở một thành phố “đáng sống” nhất bao gồm Sydney ở vị trí thứ 5 và Adelaide ở vị trí thứ 10 trong danh sách. Những đánh giá thường dựa trên khoảng 30 tiêu chí như sự ổn định, các chỉ số sức khoẻ, đời sống, môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Source: Economist Intelligence Unit