Queen St: Shop bánh mỳ ở city đang cần bạn bán bánh mỳ làm full time

0

Shop bánh mỳ ở city đang cần bạn bán bánh mỳ làm full time ( t2-t6 ). Được nghĩ tất cả các ngày lễ và cuối tuần.

Địa điểm: Queen St.
Bạn nào làm được liên hệ sđt này: 0417390918 Anh Tân.