MỚI: Bài thi Quốc tịch Úc có sự thay đổi

0

Bài thi quốc tịch Úc mới nhằm kiểm tra người đi thi có hòa nhập và thích nghi với lối sống của nước Úc không? Tổng trưởng Di trú Peter Dutton đã tổ chức một cuộc hội đàm ở Quốc hội trong tuần này về những thay đổi trong cấu trúc bài thi quốc tịch Úc.

Theo tin The Daily Telegraph, Thay vì nhưng câu hỏi căn bản về chính trị, quốc hội, bầu cử và và nghĩa vụ của một công dân. Những người có nguyện vọng trở thành công dân Úc có thể phải đối mặt với một bài thi với những câu hỏi như kinh nghiệm làm việc, bạn đời có biết tiếng Anh không hay là con cái có đến trường không?

Bài thi quốc tịch Úc sẽ sớm được thay thế bằng hình thức mới. Với những câu hỏi trắc nghiệm gần gũi hơn với đời sống thực tế. Mục đích của sự thay đổi nhằm ngăn chặn những người có hành động cực đoan mà cũng có được quốc tịch Úc. Những kẻ cực đoan và di dân sống phụ thuộc vào tiền phúc lợi xã hội.

Đây là thay đổi đầu tiên trong 10 năm, bài thi chính phủ John Howard áp dụng từ năm 2006 đến nay. Trong bài thi quốc tịch Úc hiện tại, người có nguyện vọng trở thành công dân Úc sẽ trả lời theo hình thức trắc nghiệm những câu hỏi về hệ thống chính phủ và luật pháp tại Úc, cũng như niềm tin vào nền dân chủ.

Chính phủ Úc cho biết bài thi quốc tịch cần bảo đảm những người có nguyện vọng trở thành công dân Úc cần có trình độ tiếng Anh căn bản, kiến thức và hiểu biết về nước Úc, những trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, và hiểu đúng hành trình trở thành công dân Úc của họ.

Tuy nhiên, chưa có thời gian chính xác cho những thay đổi này trong bài thi quốc tịch Úc. Hiện nay, bài thi quốc tịch Úc gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm. Bạn cần trả lời đúng ít nhất 15 câu hỏi (75%) để đậu kì thi này.

Đây chỉ là bài thi THỬ. Tìm biết về bài thi quốc tịch CHÍNH THỨC trên trang mạng của Bộ Di trú Úc.

Australian Government Department of Immigration and Border Protection website

 

Theo SBS