MỚI: Bộ Nội vụ chính thức mở thêm 600 chỗ nữa cho visa subclass 190 tại ACT

0

Vietucnews – Bộ Nội vụ chính thức mở thêm 600 chỗ nữa dành cho những di dân tiềm năng đang chờ cơ hội xin visa tay nghề do tiểu bang bảo lãnh subclass 190 để được sinh sống tại ACT.

Năm 2017, rất nhiều sinh viên quốc tế đã đổ về các trường đại học tư nhân sau khi visa 457 bị loại bỏ và các tiểu bang, vùng lãnh thổ siết chặt các tiêu chuẩn tuyển chọn di dân cho visa subclass 190. Việc này nhằm đáp ứng được tiêu chí về mối liên kết chặt chẽ với tiểu bang ACT, thông qua việc học tập và sinh sống tại tiểu bang trong vòng 12 tháng.

Bộ Nội vụ chính thức mở thêm 600 chỗ nữa dành cho những di dân tiềm năng đang chờ cơ hội xin visa tay nghề do tiểu bang bảo lãnh subclass 190 để được sinh sống tại ACT.

Để đối phó với tình trạng sinh viên quốc tế đổ về quá đông, chính quyền tiểu bang ACT đã từng cho đóng cửa chương trình Visa tay nghề do tiểu bang bảo lãnh (Skilled Nominated Visa Subclass 190) .

Tuy nhiên, kể từ thứ Năm tuần này, chính quyền tiểu bang ACT sẽ chính thức cho mở lại chương trình với một số thay đổi mới trong quy trình xét duyệt.

Cụ thể, chính quyền tiểu bang ACT sẽ cấp thêm 600 chỗ nữa, tính trên tổng số chỗ vốn có là 800, nâng số visa sẽ được cấp lên 1,400 chỗ. Điều này đồng nghĩa, sẽ có khoảng 1,400 người được trao cơ hội để trở thành thường trú nhân tại tiểu bang ACT trong khoảng thời gian từ bây giờ đến tháng 6 năm sau.

Kể từ thứ Năm tuần này, chính quyền tiểu bang ACT sẽ chính thức cho mở lại chương trình với một số thay đổi mới trong quy trình xét duyệt.

“Điều này rõ ràng chứng minh cho việc số chỗ mà trước đây chính phủ Khối thịnh vượng chung sắp xếp là hoàn toàn chưa hợp lý, đồng thời cũng cho phép ACT đề cử nhiều người đáp ứng đủ điều kiện, và hỗ trợ tốt hơn những đối tượng bị ảnh hưởng do chương trình bị đóng vào tháng 6 năm 2018″, Bộ trưởng tiểu bang ACT Andrew Barr cho biết.

Có thể khoảng 300 chỗ trong số đó sẽ được cấp cho những hồ sơ nộp vào năm tài chính năm rồi, cụ thể là vào thời điểm số lượng hồ sơ vượt số chỗ cho phép của ACT.

Quy trình cơ bản vẫn tương tự như tất cả những tiểu bang và vùng lãnh thổ khác. ACT có thể đề cử những di dân tiềm năng dưới visa subclass 190, bên cạnh đó chính quyền tiểu bang và vùng lãnh thổ cũng có quyền cung cấp đường hướng dành cho những di dân có tay nghề trong một số lĩnh vực cụ thể có thể xin được thường trú nhân.

Những di dân được đề cử phải chứng minh được họ có mối liên kết chặt chẽ với tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ và cam kết sẽ sinh sống tại đó trong một khoảng thời gian nhất định sau khi họ được cấp visa.

Có thể khoảng 300 chỗ trong số đó sẽ được cấp cho những hồ sơ nộp vào năm tài chính năm rồi, cụ thể là vào thời điểm số lượng hồ sơ vượt số chỗ cho phép của ACT.

Ngoài ra, Skills Canberra sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ mỗi tháng, gửi thư mời đến những hồ sơ tiềm năng nhất mà họ nhận được trong tháng đó và thay đổi quy trình ai nhận trước được xét duyệt trước bằng hệ thống tính điểm.

Theo đó, những di dân tiềm năng sẽ tăng điểm của mình bằng cách tính thời gian họ sinh sống ở Canberra được bao lâu, nếu họ từng học ở Canberra và ngành nghề họ đang theo đuổi có nằm trong mảng mà tiểu bang đang thiếu hụt hay không.

Những di dân được đề cử phải chứng minh được họ có mối liên kết chặt chẽ với tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ và cam kết sẽ sinh sống tại đó trong một khoảng thời gian nhất định sau khi họ được cấp visa.

Chương trình mới này sẽ không đặt ra số điểm tối thiểu để bảo đảm đương đơn nhận được thư mời, mà hồ sơ nộp cùng một thời điểm sẽ được đưa vào xếp hạng để cân nhắc xem hồ sơ nào mạnh hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống mới này cũng tính thêm điểm cho những người đã từng sinh sống tại Canberra vào khoảng thời gian chính quyền tiểu bang đóng cửa chương trình vào tháng 6. Mặc dù vậy, chính quyền tiểu bang đã nhận được một số lời chỉ trích về việc cấp điểm thêm này bởi nó không thực sự thể hiện đầy đủ mức hỗ trợ của họ dành cho những di dân bị ảnh hưởng từ lần đóng chương trình lúc đó.

Theo SBS Vietnamese

 

 

Rate this post