Mới: Có thể kiểm tra trình độ nói tiếng Anh của di dân khi nộp đơn xin quốc tịch tại Úc

0

Thủ tướng Turnbull cho biết những người di dân có thể sẽ phải qua một bài kiểm tra thi nói tiếng Anh, quy định này đang được xem xét như một dự luật mới dành cho những người di dân nộp đơn xin vào quốc tịch Úc.

Thủ tưởng Malcolm Turnbull nói rằng tiếng Anh là chìa khóa để gắn kết mọi người trong xã hội và tham gia vào nền kinh tế và giáo dục. Mục tiêu của dự luật bài thi nói tiếng Anh là hợp lý, đó là một biện pháp để giúp người di cư xin được quốc tịch Úc.

Bộ trưởng Alan Tudge, cho biết thêm sẽ thiết kế những bài thi nói tiếng Anh thiết thực theo đúng tiêu chuẩn của Úc thay vì các kì thi tiêu chuẩn quốc tế. Chính phủ đang kế hoạch xem xét, có thể sẽ áp dụng trong tương lai.

“Chúng tôi muốn mọi người có thể tương tác với nhau, làm việc cùng nhau, chơi với nhau và tiếp tục đóng góp cho xã hội Úc.”

Tudge cho biết ông lo ngại về sự gia tăng của những người không nói tiếng Anh tại Úc, với con số lên đến gần một triệu người.

Shayne Neumann cho biết, sẽ tốt hơn nếu Chính phủ thực hiện các khuyến nghị của ủy ban nghị viện để mở rộng và cải thiện các chương trình giáo dục tiếng Anh cho người di cư. Vào tháng 3, Tudge cho biết ông muốn đảm bảo người di cư nỗ lực hòa nhập và thể hiện cam kết với các giá trị của nước Úc.

Tổng trưởng cho biết việc cải cách luật quốc tịch có khả năng được thông qua vào năm nay.

Cre: Theguardian