MỚI: Những thay đổi về hệ thống Di trú Úc dự định đưa ra và có hiệu lực vào tháng 7 năm sau

0

Hệ thống Di trú Úc có một vài thay đổi và các thay đổi này dự kiến sẽ đưa ra vào tháng 12, có hiệu lực vào tháng 7 năm sau.

Theo đó, những thay đổi gồm:

1, Giảm số lượng người nhập cư hằng năm.

Hiện nay, con số này là 190,000 người mỗi năm. Có thể sẽ giảm 30,000 người mỗi năm kể từ năm tài chính 2019 – 2020.

Hệ thống Di trú Úc có một vài thay đổi và các thay đổi này dự kiến sẽ đưa ra vào tháng 12, có hiệu lực vào tháng 7 năm sau. (Ảnh: Shutterstock)

2, Tăng số lượng người nhập cư diện tay nghề.

Có thể điểm sẽ xuống thấp hơn vì số lượng người được mời nhiều hơn.

3, Áp dụng quy định đối với những người nhập cư.

Theo đó, người nhập cư phải sống 5 năm tại các vùng ngoại ô nhằm giảm thiểu áp lực của các thành phố lớn như Melbourne và Sydney.

4, Đặt ra các điều kiện của những người giữ visa tạm trú.

Nếu những người giữ visa tạm trú vi phạm các điều kiện này, họ sẽ không thể xin visa thường trú.

Người nhập cư phải sống 5 năm tại các vùng ngoại ô nhằm giảm thiểu áp lực của các thành phố lớn như Melbourne và Sydney. (Ảnh: ABC News)

5, Các bang có thể quyết định số lượng người nhập cư theo dạng bảo trợ bang (sub 190).

Có thể sẽ giảm 30,000 người nhập cư mỗi năm kể từ năm tài chính 2019 – 2020. (Ảnh: Irish Times)

Theo đó, có thể mỗi bang sẽ có một cách tính điểm hoặc các yêu cầu riêng phù hợp với bang đó (Canberra sắp tới sẽ thử nghiệm hệ thống EOI riêng của bang mình. Trong đó có thử nghiệm ưu tiên cho những người phụ thuộc vào thời gian họ sống tại bang, tài sản của họ ở bang, công việc và hình thức việc làm của họ tại bang này).

Theo IEMC