Người già đến Úc sẽ phải chờ trợ cấp sau 15 năm

0
Thời gian nhận tiền trợ cấp khi có quyết định cũng sẽ tăng từ 13 tuần lên 26 tuần kể từ ngày 20 tháng 9 năm tới.

Dự luật mới sẽ cộng thêm những yêu cầu khắt khe hơn trong việc nhận tiếp trợ cấp đối với người già mới nhập cư tới Úc.

Cụ thể, từ tháng 7 năm tới, người già nộp đơn xin tiền cấp dưỡng hoặc trợ cấp tàn tật sẽ phải sống liên tục 10 năm ở Úc và 5 năm trong thời gian đó phải trong độ tuổi lao động.

Kể cả công dân Úc không sống ở Úc trong vòng 5 năm trong độ tuổi lao động cũng sẽ áp dụng luật trên. Nếu không đáp ứng được các điều kiện trên, họ cũng sẽ phải chờ tới 15 năm để có thể nhận được tiền trợ cấp.

Trong khi đó, theo luật đang áp dụng hiện nay, những người già nộp đơn xin trợ cấp chỉ cần sống ở Úc trong khoảng thời gian 10 năm và có 5 năm sống liên tục là đủ.

Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Christian Porter nói đây là một quyết định công bằng vì “Những người đến Úc phải có những đóng góp hợp lý cho nền kinh tế và xã hội Úc, trước khi nhận được các khoản trợ cấp hưu bổng”.

Đây là một động thái mới của chính phủ liên bang nhằm tiết kiệm ngân sách, đảm bảo tính bền vững của tiền trợ cấp người cao tuổi trong tương lai.

Theo ước tính, dự tính dự luật mới này sẽ giúp cho ngân sách chính phủ tiết kiệm được 1 tỷ đô la trong vòng 4 năm.

Rosa Nguyen/Credit SBS

Rate this post