Người Victoria được nợ tiền điện đến 6 tháng

0

Lựa chọn thanh toán linh hoạt đến 6 tháng với lãi suất thấp là chính sách mới dành riêng cho người dân Victoria vừa được công bố hôm nay 10/10.

Đây là một phần của những thay đổi vừa được công bố bởi Ủy ban Dịch vụ thiết yếu dành riêng cho người dân Victoria đang phải vật lộn với hóa đơn điện và bị các nhà bán lẻ cắt điện không thương tiếc.

Theo chính sách mới này, các nhà bán lẻ nếu cắt điện của người dân trước thời gian nợ 6 tháng sẽ buộc phải trả 500 đô la/ngày cho khách hàng và bị phạt tới 5.000 đô la.

Còn tất cả người dân Victoria có thể tiếp cận kế hoạch thanh toán linh hoạt trong một khoảng thời gian nhất định như trả định mức hàng tháng, tạm hoãn thanh toán hoặc trả trước một số tiền,…

Chủ tịch Ron Ben-David cho biết: “Các quy tắc mới này đã nâng cao thanh khoản mà các nhà bán lẻ năng lượngcần phải làm để giúp các khách hàng của mình trước hóa đơn tiền điện tăng”.

Theo số liệu của ESC, có đến 13.500 gia đình Victoria bị cắt điện vì không thanh toán giữa tháng 4 và tháng 6.

Tuy vậy phải đến ngày 1/1/2019, chính sách mới trên mới bắt đầu có hiệu lực.

Rosa Nguyen/Theo News 

Rate this post