NHẬN SỬA NHÀ

0

Chuyên ngăn vách, nới phòng. Sửa nhà tắm, tollet, bếp, phòng ngủ,…hàng rào…
Làm việc tận tâm,vui vẻ. (Có kinh nghiệm,giá cả hợp lý)
Khảo giá miễn phí.
Liên lạc: 0432 724 872.

Kết quả hình ảnh cho handyman

https://www.facebook.com/hai.khong.752?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-