Những công ty LỚN của Úc KHÔNG đóng một đồng thuế nào

0
Danh sách những công ty LỚN của Úc KHÔNG đóng một đồng thuế nào

Có đến 732 công ty không nộp thuế ở Úc trong năm tài chính 2015-16. Trong khi doanh thu của họ lên tới 500 tỷ đô la.

Đó là tổng hợp tất cả những số liệu vừa được công bố bởi Australian Tax Office.

Bạn có thể xem những công ty đóng thuế hợp pháp bằng cách tìm kiếm danh sách bên dưới.

Có một số điều chúng tôi cần cho bạn biết về những con số này:

  • Bảng dữ liệu này chỉ ra tổng thu nhập, thu nhập phải trả thuế và số lượng tiền thuế đã trả của hơn 2,043 công ty.
  • Dữ liệu này bao gồm 1.693 công ty công của Úc và cả công ty nước ngoài – với những công ty tổng thu nhập 100 triệu đô là trở lên.
  • Dữ liệu cũng bao gồm 350 công ty tư nhân với tổng thu nhập từ 200 triệu đô trở lên.
  • Dữ liệu từ ATO: “Với những công ty không trả thuế hoặc số tiền thuế trả là 0 đồng hoặc ít hơn, dữ liệu đang để trống”.

Chi tiết về bảng đóng thuế của các công ty ở đây:

https://data.gov.au/dataset/corporate-transparency

Rate this post