Những điều nên biết khi khi làm việc với đại diện di trú Úc

0

Nếu bạn muốn đi du lịch hoặc đến định cư ở Úc hay bảo lãnh ai đó sang Úc thì bạn có thể nhận được sự trợ giúp về quá trình xin cấp thị thực (visa) từ một Đại Diện Di Trú có đăng kí (Registered Migration Agent).

Chỉ có các Đại Diện Di trú (ĐDDT) được cấp phép mới có thể hợp pháp hỗ trợ bạn nhập cư ở Úc. Để làm được điều này, họ phải đăng ký với Sở Đại Diện Di Trú (MARA) trực thuộc Bộ Di Trú Úc mới được hành nghề.  Khi bạn nhìn vào số đăng ký của ĐDDT đó thì bạn sẽ thấy được họ có đăng ký kể từ bao giờ. Ví dụ như ĐDDT có số đăng ký 1786868 thì cũng có nghĩa người này đăng ký và hành nghề vào năm 2017. Hai số đầu tiên của số đăng ký chỉ định năm họ vào nghề.

Bạn có thể tìm kiếm và kiểm tra số đăng ký của ĐDDT đó ở đây:

Search the Register of Migration Agents

*Hỗ trợ nhập cư (Theo điều 276 của luật Di Trú năm 1958) là khi một người sử dụng kiến thức hoặc kinh nghiệm của mình về thủ tục di trú để hỗ trợ người khác về quá trình xin cấp thị thực hoặc các vấn đề visa bằng cách:

 • Chuẩn bị hoặc giúp đỡ chuẩn bị, một đơn xin cấp thị thực hoặc các tài liệu khác.
 • Tư vấn về đơn xin cấp visa hoặc các vấn đề liên quan
 • Chuẩn bị các thủ tục trước tòa án hoặc cơ quan xét duyệt có thẩm quyền liên quan đến xin cấp thị thực hoặc các vấn đề thị thực khác.
 • Đại diện cho quá trình thực hiện các thủ tục  trước tòa án hoặc cơ quan xét duyệt có thẩm quyền liên quan đến một đơn xin cấp thị thực hoặc vấn đề thị thực khác.

Hỗ trợ nhập cư KHÔNG bao gồm:

 • Thực hiện các công việc văn thư để chuẩn bị (hoặc giúp chuẩn bị) đơn xin hay các tài liệu khác.
 • Cung cấp dịch vụ dịch thuật hay phiên dịch để giúp đỡ chuẩn bị đơn xin hoặc các loại tài liệu khác.
 • Tư vấn người khác rằng họ phải nộp đơn xin thị thực
 • Đưa thông tin cho người khác được cung cấp bởi người thứ ba mà không trình bày, nhận xét  hay giải thích về thông tin.
 1. Hãy cẩn thận với những người hoạt động bất hợp pháp giả vờ là những Đại Diện Di Trú đã đăng ký.
 2. Luôn luôn kiểm tra trên website để chắc chắn rằng bạn đang hợp tác với một ĐDDT có đăng ký.
 3. Điều quan trọng cần lưu ý là OMARA chỉ có thẩm quyền xét đơn khiếu nại về các Đại Diện Di Trú đã đăng ký.
 4. Nếu bạn gặp một nhà cung cấp dịch vụ  trợ giúp nhập cư bất hợp pháp, hãy báo cáo với Bộ Nội vụ thông qua báo cáo trực tuyến của Border Watch.

Border Watch online report

Theo gov.au