Những điều nên biết về quốc tịch Úc

0
become an AUSTRALIAN CITIZEN

Nếu trở thành một công dân Úc, bạn sẽ được công nhận là một người Úc thực thụ và được hưởng mọi đặc quyền cũng như chịu mọi trách nhiệm như một người được sinh ra ở Úc.

Các nghi lễ công nhận tư cách công dân vô cùng phổ biến ở Úc. Từ năm 2012 đến 2013, có khoảng 123,438 người đến từ khoảng 190 quốc gia khác nhau đã trở thành công dân Úc.

Mỗi năm, Úc có ngày Hội Công dân Úc  (Australian Citizenship Day), được tổ chức vào ngày 17 tháng 9.

citizenship ceremonies australia

Để trở thành một công dân Úc, trước hết bạn cần kiểm tra xem mình đã đủ điều kiện hay chưa, sau đó mới nộp đơn.

Bạn sẽ hội đủ điều kiện nộp đơn làm công dân Úc nếu là:

  • Người nhập cư có hộ khẩu thường trú
  • Vợ/chồng hoặc người yêu của một công dân Úc
  • Công dân New Zealand sống ở Úc
  • Con của một cựu công dân Úc
  • Trẻ em 16 hoặc 17 tuổi, là một thường trú nhân Úc
  • Trẻ em bằng hoặc dưới 15 tuổi, là một thường trú nhân Úc và sống với cha mẹ có trách nhiệm chăm sóc.
  • Trẻ em trong chương trình Trẻ em di dân của Liên Bang Úc (Commonwealth Child Migration Scheme)
  • Người tị nạn hoặc người tái định cư ở Úc theo chương trình Nhân đạo
  • Người sinh ra ở Papua trước độc lập vào năm 1975.

Australian Citizenship by descent

Bấm vào đây để biết thêm chi tiết về cách nộp đơn xin quốc tịch Úc.

Truy cập http://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Citi để đăng ký trực tuyến.

Truy cập http://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Citi để tải mẫu đơn đăng ký.

Có rất nhiều công cụ trực tuyến giúp bạn dễ dàng hơn trong quá trình trở thành môt công dân Úc thông qua đường link này http://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Citi .

Australian Citizenship Test

Nếu bạn cho rằng mình đã là một công dân Úc và muốn xác nhận lại, bạn có thể liên hệ Đường Dây Nóng 131 800 (từ 8 giờ 30 sáng đến 4 giờ rưỡi chiều – từ thứ Hai đến thứ Sáu).

Nguồn movingtoaustralia.com.au