Dòng visa thay thế cho visa 457 sẽ ra mắt trong vòng 4 tháng tới

0

Việc thay thế cho visa 457 phổ biến, cho phép người nước ngoài làm việc tại Úc trong thời gian bốn năm hoặc có thể là một con đường để định cư vĩnh viễn tại úc. Sự thay thế sẽ ra mắt trong vòng bốn tháng tới.

Visa TSS mới sẽ được giới thiệu vào tháng 3 năm 2018, sẽ được chia thành hai loại. Chương trình thị thực mới sẽ bao gồm một thị thực ngắn hạn cho đến hai năm và thị thực trung hạn cho đến bốn năm.

  • Visa 2 năm: Những người làm việc dưới thị thực này có thể lựa chọn để xin cấp thị thực lần hai nếu tiếp tục được tuyển dụng làm việc tại Úc.
  • Visa 4 năm:  Những người có thị thực 4 năm có thể lựa chọn đăng ký thường trú sau 3 năm làm việc, tùy thuộc vào sự hỗ trợ visa.

Trước sự thay đổi này, hội đồng cộng đồng các dân tộc tại Úc đại diện cho những người có nguồn gốc ngôn ngữ và văn hóa đa dạng kêu gọi Chính phủ bảo đảm rằng người lao động đến Úc theo thị thực mới được bảo vệ khỏi bị lạm dụng hay bóc lột.

Chủ tịch hội đồng Mary Patetsos nói rằng các lao động nước ngoài rất quan trọng đối với nền kinh tế Úc và phải đảm bảo rằng các loại thị thực tạm thời mới cung cấp nhằm đáp ứng được sự phù hợp đối với những lao động nhập cư.

Bà nói: “Chìa khóa để bảo vệ phúc lợi của người di cư đang khuyến khích cộng đồng rộng lớn hơn công nhận sự đóng góp của lao động nhập cư vào nền kinh tế và xã hội Úc”.

Một phát ngôn viên của Cục Di Trú cho biết số người xin visa TSS sẽ có sự thay đổi, tùy thuộc vào đáp ứng nhu cầu kinh tế.

Việc đề xuất kéo dài thời gian chờ đợi và đòi hỏi kỹ năng tiếng Anh của những người xin visa tới Úc là quy định bất hợp lý. Mặc dù những người di dân trình độ tiếng Anh “ít ói” nhưng họ đã có những đóng góp to lớn cho xã hội Úc.

Daisy/Vietucnews

Cre: Australia Forum