Những thông tin cần biết về visa đầu tư (visa 188/888)

0

Vietucnews – Loại visa nào cho phép bạn được mở doanh nghiệp tại Úc, được đem theo gia đình và được xin thường trú? Visa đầu tư là gì và tỷ lệ thành công xin visa này như thế nào?

Xã hội Úc là xã hội đa văn hóa, đa bản sắc dân tộc. Hiện nay cư dân Úc đến từ hơn 200 quốc gia trên thế giới với dân số khoảng 25 triệu người. Úc được xếp vào một trong những nước cao nhất trên thế giới.

Để vào nước Úc đầu tư, các nhà đầu tư sẽ nộp xin visa 188.

Chính phủ Úc có một chương trình đặc biệt là định cư theo diện đầu tư (Visa 188 tạm trú, visa 888 thường trú). Chương trình này khuyến khích những nhà đầu tư đến định cư và phát triển kinh doanh tại Úc. Theo đó, người nhập cư diện này thường là những người đã thành đạt và sẽ mang đến cho nước Úc nguồn vốn kinh doanh dồi dào, kinh nghiệm quản lí và phát triển kinh doanh.

Để vào nước Úc đầu tư, các nhà đầu tư sẽ nộp xin visa 188. Nếu được cấp visa, nhà đầu tư sẽ được tạm trú tại Úc để bắt đầu công việc kinh doanh. Thời gian tạm trú lên đến bốn năm ba tháng.

Sau thời gian tạm trú theo luật định, nếu có đủ điều kiện để nộp hồ sơ xin visa 888 thường trú thì nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ để xin visa 888. Khi đó, nhà đầu tư sẽ chính thức trở thành thường trú nhân tại Úc.

Contents

1, Tỉ lệ thành công trong việc xin visa đầu tư

Năm 2018, Bộ Nội Vụ Úc đưa ra số liệu thống kê về số lượng người nộp đơn xin visa và được cấp visa loại này từ năm 2012 đến năm 2017.

Từ 2012-2017, có tổng cộng 40,512 đương đơn nộp hồ sơ xin visa (188) với Bộ Nội Vụ Úc, nhưng chỉ có 52% được chấp thuận cấp loại visa này.

Từ khi loại visa này được ra đời, năm 2015/2016 là năm đương đơn được chấp thuận cấp visa 188 nhiều nhất (6,715/7,613 trường hợp được chấp thuận). Năm 2012 là năm loại visa này bị từ chối nhiều nhất (6.5 % visa được chấp thuận).

Từ năm 2012 đến năm 2017 có tổng cộng 21,111 trường hợp được cấp visa (188) tạm trú Úc nhưng chỉ có 597 trường hợp đủ điều kiện được cấp visa (888) thường trú. Con số này rất thấp số với tổng số hồ sơ nộp xin cấp visa loại này.

2, Quốc gia có nhiều trường hợp nộp đơn xin cấp Visa (188) nhất

Theo bảng thống kê số liệu Bộ Nội Vụ Úc, có thể thấy Trung Quốc là quốc gia có nhiều trường hợp nộp đơn xin cấp Visa (188) nhất (8,719 trường hợp trong năm 2017 và chỉ có 4,621 trường hợp được cấp). Mỹ là quốc gia có số trường hợp xin visa 188 thấp nhất trong top 10 quốc gia (101 trường hợp). Việt Nam xếp thứ hai trong tổng số các quốc gia có người nộp đơn xin tạm trú loại visa 188.

Việt Nam xếp thứ hai trong tổng số các quốc gia có người nộp đơn xin tạm trú loại visa 188.

Phân tích rõ về số liệu về các đương đơn có quốc tịch Việt Nam, có thể thấy xu hướng người Việt Nam mong muốn có cơ hội được sinh sống và kinh doanh tại Úc theo diện đầu tư tăng đến chóng mặt trong 5 năm qua. Tuy nhiên, số lượng đương đơn được chính phủ Úc cấp loại Visa này rất thấp.

Nhìn một cách tổng quan tuy số lượng nộp đơn xin Visa 188 trong năm qua (có 40,512 trường hợp từ năm 2012 đến 2017) là rất lớn nhưng số trường hợp được Bộ Nội Vụ Úc chấp thuận cấp Visa là rất thấp chỉ có khoảng 52% (21,111 trường hợp).

3, Visa đầu tư khó xin, vì sao?

Theo quy định của luật di trú Úc thì để đương đơn đạt đủ 65 điểm (chính phủ Úc quy định thang điểm dựa trên những quy định được nêu ra dưới đây) để đủ điều kiện nộp hồ sơ xin thì quả là không dễ dàng. Dưới đây là những thông tin chi tiết hơn về loại Visa này.

Visa tạm trú đầu tư định cư tại Úc – VISA 188

Dạng thị thực Visa 188 bao gồm 4 diện sau: Diện kinh doanh đổi mới (Visa 188A) và diện đầu tư (Visa 188B; 188C; 188C*)

Theo quy định của luật di trú Úc thì để đương đơn đạt đủ 65 điểm để đủ điều kiện nộp hồ sơ xin thì quả là không dễ dàng.

Điều kiện đối với diện Kinh doanh đổi mới – business innovation stream – visa 188a

 • Dưới 55 tuổi, đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú.
 • IELTS tối thiểu 5.0
 • Trong 2 năm trên 4 năm tài chính gần nhất trước khi nhận thư mời nộp visa, có cổ phần trong các công ty, với tổng doanh thu tối thiểu 500,000 AUD/năm.
 • Có cổ phần:+ 51% nếu doanh thu < 400,000 AUD/ năm.

  + 30% nếu doanh thu > 400,000 AUD/ năm.

  + 10% nếu công ty đã công khai niêm yết

 • Đương đơn và vợ/chồng phải có tổng tài sản đạt tối thiểu 800,000 AUD

Điều kiện đối với diện đầu tư có bảo lãnh – investor stream visa 188b

 • Dưới 55 tuổi, đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú.
 • IELTS tối thiểu 5.0
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý 1 hoặc nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư.
 • Trong 1 năm trên 5 năm tài chính gần nhất trước khi nhận được thư mời nộp visa, đương đơn hoặc/và người phối ngẫu phải quản lý trực tiếp:+ Một doanh nghiệp, trong đó đương đơn và vợ/chồng sở hữu tối thiểu 10% cổ phần hoặc;

  + Quỹ đầu tư có giá trị tối thiểu 1.5 triệu AUD.

 • Trong 2 năm gần nhất trước khi nhận được thư mời nộp visa, đương đơn và người phối ngẫu phải có tổng tài sản đạt tối thiểu 2.25 triệu AUD.
 • Đầu tư tối thiểu 1.5 triệu AUD vào tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc, và duy trì khoản đầu tư tối thiểu 4 năm.
Các điều kiện được chính phủ Úc đưa ra bảo đảm đương đơn là một người có khối lượng tài sản lớn và số lượng tài sản này phải minh bạch và rõ ràng.

Điều kiện đối với diện đầu tư trọng yếu – Significant Investor Stream – Visa 188c

 • Đương đơn hoặc/và người phối ngẫu (vợ/chồng) phải có tổng tài sản ròng hợp pháp tối thiểu 5,000,000 AUD và có thể sử dụng để đầu tư vào loại hình đầu tư được chấp thuận, bao gồm:

  + Đầu tư tối thiểu 500,000 AUD vào quỹ đầu tư mạo hiểm Úc hoặc quỹ đầu tư phát triển tư nhân mà quỹ này đầu tư vào các công ty nhỏ và công ty star-up.

  + Đầu tư tối thiểu 1.5 triệu AUD vào quỹ quản lý hợp pháp hoặc các công ty niêm yết công khai (Listed Invesment Companies LICs) mà các đơn vị này đầu tư vào các công ty mới nổi trên Sở giao dịch chứng khoán Úc (Australian Securities Exchange ASX) và;

  + Khoản đầu tư cân bằng (Balancing Investment) 3 triệu AUD vào quỹ quản lý hoặc LICs mà các đơn vị này có đầu tư vào các tài sản như: các công ty niêm yết khác trên ASX, trái phiếu công ty, hoặc các khoản thu, các khoản tiền và bất động sản ở Úc.

 • Thực hiện đầu tư và duy trì trong 4 năm.

Điều kiện đối với diện đầu tư cao cấp – Premium Investor Stream – Visa 188c*

 • Đương đơn phải đầu tư tối thiểu 15 triệu AUD theo một trong các dạng đầu tư sau:

  + Đầu tư vào tài sản được niêm yết trên Sàn Chứng khoán Úc

  + Đầu tư vào trái phiếu chính phủ hoặc bán chính phủ.

  + Đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp; Hoặc phiếu phát hành do một công ty niêm yết của Úc (hoặc công ty con sở hữu 100% vốn của tổ chức niêm yết tại Úc); Hoặc các trái phiếu doanh nghiệp Úc được xếp loại đầu tư; Hoặc các trái phiếu đã được đánh giá bởi cơ quan đánh giá nợ được AFS (Australia Finance Service) cấp phép.

  + Đầu tư vào các công ty trách nhiệm hữu hạn của Úc.

  + Bất động sản ở Úc trừ nhà ở.

    +Đầu tư vào các khoản tiền hoãn lại hàng năm (Deferred annuities) do các công ty Úc đăng ký.

    + Đầu tư vào các khoản đóng góp từ thiện đã được chính quyền tiểu bang hay vùng lãnh thổ chấp thuận.

 • Đương đơn và/ hoặc người phối ngẫu phải có tài sản ròng tối thiểu 15 triệu (có được từ nguồn hợp pháp) và sẵn sàng sử dụng để đầu tư tại Úc.

Các điều kiện được chính phủ Úc đưa ra bảo đảm đương đơn là một người có khối lượng tài sản lớn và số lượng tài sản này phải minh bạch và rõ ràng.

Để được cấp Visa theo diện đầu tư rất khó vì các đương đơn phải qua khâu xét duyệt gắt gao và phải thảo nhiều điều kiện rất khó khăn để có được visa 188 tạm trú.

Hiện nay, số lượng nhà đầu tư và số lượng gia đình có tiền ở châu Á (đặc biệt là Việt Nam và Trung Quốc) ngày càng nhiều. Tuy nhiên theo số liệu thống kê, việc thỏa được điều kiện chính phủ Úc chấp thuận cấp visa diện này còn rất hạn chế.

Những khó khăn thường gặp:

 • Chứng minh nguồn gốc tài sản
 • Kê khai tài chính,
 • Kinh nghiệm đều hành quản lý

Tuy có chính sách mở nhưng chính phủ Úc muốn sàng lọc những đối tượng tiềm năng và mang lại nhiều lợi ích nhất cho kinh tế, xã hội Úc để cấp Visa.

Để được cấp Visa theo diện đầu tư rất khó vì các đương đơn phải qua khâu xét duyệt gắt gao và phải thảo nhiều điều kiện rất khó khăn để có được visa 188 tạm trú.

Theo SBS Vietnamese

 

 

 

Rate this post