Noble Park: bánh bột lọc lá chuối, bánh bèo, chè thái sầu riêng, chả giò gà, tôm

0

☎️ 0420 443 456
🕔Shipping time: thứ 7, trước khi tới em sẽ DT trước20p
🚗7am-8am Springvale, Noblepark,Keys
🚗9am-10am Kew, Ivanhoe, Doncaster
🚗 10am-12pm Footsrcay, Maiston,Maribinong, Braybrook, Sunshine
🚗12:30pm-2:30pm St alban, Cairnlea, Deerpark,
✅chè thái sầu riêng $21/lit |
✅bột lộc $42/100c
✅bánh bèo $30/100c
✅chả giò tôm gà $45/100c
✅chả cá Nha Trang $37/ki 0420443456