Nội các Úc “cùng đưa nhau ra tòa” về vấn đề sử dụng 2 quốc tịch

0

Bảy thành viên của quốc hội liên bang sẽ được tòa án tối cao xem xét về vấn đề dùng 2 quốc tịch trong một cuộc điều trần ba ngày bắt đầu vào thứ ba này.

Hiến pháp của Úc cấm mọi người nắm giữ quyền công dân 2 nơi khi ngồi trong quốc hội, nhằm bảo đảm các nghị sĩ sẽ không chia sẽ nước mình.

Scott Ludlam

Chính phủ dùng cụm từ “… đại diện một quyền lực nước ngoài” để chỉ một người lãnh đạo vẫn còn giữ 2 quốc tịch.

Nick Xenophon

Đồng thời, Luật sư Stephen Donaghue sẽ bảo vệ quan điểm rằng một người từng có quốc tịch khác không cần phải công bố hiện trạng về quốc tịch của mình.

Larissa Waters

Các thượng nghị sĩ đảng Greens Larissa Waters và Scott Ludlam từ bỏ quốc tịch Canada và New Zealand để tránh tình trạng sử dụng 2 quốc tịch.

Thượng nghị sĩ One Nation – Malcolm Roberts sinh ra tại Ấn Độ cũng có khả năng bị xét hỏi khi Tòa án Tối cao (The High Court) tuyên bố hồi tháng 9 ông đã không từ bỏ quốc tịch Anh của mình khi tranh cử vào chính quyền Úc.

Đồng thời phó Thủ tướng Barnaby Joyce, cựu bộ trưởng Matt Canavan, phó lãnh đạo quốc gia Fiona Nash và thượng nghị sĩ Nick Xenophon cũng sẽ “bị điều trần” trong tình huống tương tự.

Credit 9News