NSW: Những nơi chấp nhận voucher của Chính phủ

0

Vừa qua, chính phủ NSW đã thông báo mỗi công dân từ 18 tuổi trở lên ở tiểu bang sẽ nhận được voucher “ăn chơi” có tổng giá trị là $100.

Chiến dịch Out & About được chia ra làm hai ưu đãi: ăn và chơi, để khuyến khích mọi người sử dụng dịch vụ, hỗ trợ ngành nhà hàng khách sạn, giải trí và du lịch của NSW.

Những lưu ý về voucher:
 • Tổng cộng 4 voucher, mỗi voucher trị giá $25.
 • Mỗi voucher chỉ được dùng một lần, nếu tiền hoá đơn thấp hơn giá trị voucher thì không được trả lại, nếu tiền hoá đơn cao hơn giá trị voucher thì phải trả thêm tiền.
 • Sinh viên Quốc tế & người giữ tạm trú cũng có thể nộp đơn xin nếu có 2 trong những loại giấy tờ sau: hộ chiếu, thẻ hình (ID photo card), bằng lái Úc…
 • HOYTS Bankstown
Address: 63 THE MALL, BANKSTOWN NSW 2200
 • MAPLE AND CO ENTERPRISE PTY LTD
Address: CENTRO BANKSTOWN 1 NORTH TCE, BANKSTOWN NSW 2200
 • All Your Essentials
Address: 8 GREENFIELD PDE, BANKSTOWN NSW 2200
 • Monkey Mania Bankstown
Address: 8 GREENFIELD PDE, BANKSTOWN NSW 2200
 • Pho Aqua ( Aqua Noodle House )
Address: UNIT 15 256 CHAPEL RD, BANKSTOWN NSW 2200
Vừa qua, chính phủ NSW đã thông báo mỗi công dân từ 18 tuổi trở lên ở tiểu bang sẽ nhận được voucher “ăn chơi” có tổng giá trị là $100.
 • MICHALE’S COFFEE HOUSE
Address: SHOP 188 BANKSTOWN CENTRAL NORTH TERRACE, BANKSTOWN NSW 2200
 • Chinchilla X-press
Address: 126 BANKSTOWN CITY PLZA, BANKSTOWN NSW 2200
 • Kickin’Inn Bankstown
Address: 1 MEREDITH ST, BANKSTOWN NSW 2200
 • McDonald’s Bankstown
Address: 37 RICKARD RD, BANKSTOWN NSW 2200
 • San Churro Bankstown
Address: 8 GREENFIELD PDE, BANKSTOWN NSW 2200
 • My Canh Restaurant
Address: 29-31 GREENFIELD PDE, BANKSTOWN NSW 2200
 • Hungry Jacks Bankstown
Address: 173 CANTERBURY RD, BANKSTOWN NSW 2200
 • Lithuanian Club Ltd
Address: 16-20 MEREDITH ST, BANKSTOWN NSW 2200
 • Thang Long Restaurant
Address: 284 CHAPEL RD, BANKSTOWN NSW 2200
 • Flying Zebra Cafe
Address: 68 BANKSTOWN CITY PLZA, BANKSTOWN NSW 2200
 • The Coffee Emporium Bankstown
SHOP ML436 CENTRO BANKSTOWN 1 NORTH TCE, BANKSTOWN NSW 2200 AUSTRALIA
 • THU BEO RESTAURANT
Address: 296 CHAPEL RD, BANKSTOWN NSW 2200
 • Gia Hoi Bankstown
Address: 299 CHAPEL RD, BANKSTOWN NSW 2200
 • EMPORIUM CAFE
Address: SHOP ML436 CENTRO BANKSTOWN 1 NORTH TCE, BANKSTOWN NSW 2200 AUSTRALIA
 • QUAN 3 MIEN
Address: UNIT 1 324 CHAPEL RD, BANKSTOWN NSW 2200
 • ZAHID RESTAURANT PTY LTD
Address: 361 CHAPEL RD, BANKSTOWN NSW 2200
 • Greenfield Station Bistro
Address: 8 GREENFIELD PDE, BANKSTOWN NSW 2200
 • La Piazza
Address: 8 GREENFIELD PDE, BANKSTOWN NSW 2200
 • TITANIC CAFE AND RESTAURANT
Address: 49 RAYMOND ST, BANKSTOWN NSW 2200
 • Lucky Cheng’s
Address: 8 GREENFIELD PDE, BANKSTOWN NSW 2200
 • Cornerstone Coffee & Kitchen
Address: 8 GREENFIELD PDE, BANKSTOWN NSW 2200
 • Basement Brewhouse
Address: 8 GREENFIELD PDE, BANKSTOWN NSW 2200
 • IKI SUSHI & GRILL PTY LTD
Address: SHOP G20 462 CHAPEL ROAD, BANKSTOWN NSW 2200 AUSTRALIA
 • Michael’s Coffee House
Address: SHOP 188 BANKSTOWN CENTRAL 1 NORTH TERRACE, BANKSTOWN NSW 2200 AUSTRALIA
 • V BITES
Address: 3 313 CHAPEL ROAD, BANKSTOWN NSW 2200 AUSTRALIA
 • Canton Kitchen Modern Asian
Address: 8 GREENFIELD PDE, BANKSTOWN NSW 2200
 • BANKSTOWN SPORTS CLUB
Address: 8 GREENFIELD PDE, BANKSTOWN NSW 2200
 • BANKSTOWN RSL CLUB LIMITED
Address: 1 MEREDITH ST, BANKSTOWN NSW 2200
 • Chocolateria San Churro – Bankstown
Address: 8 GREENFIELD PDE, BANKSTOWN NSW 2200
 • Operation Espresso
Address: BANKSTOWN LIDCOMBE HOSPITAL 68 ELDRIDGE RD, BANKSTOWN NSW 2200
 • STAR BUFFET BANKSTOWN
Address: 1 MEREDITH ST, BANKSTOWN NSW 2200

2. CANLEY HEIGHTS

 • Fat Panda
Address: 233C CANLEY VALE RD, CANLEY HEIGHTS NSW 2166
 • Gia Hoi Canley Heights
Address: 230 CANLEY VALE ROAD, CANLEY HEIGHTS NSW 2166 AUSTRALIA
 • V lounge cafe
Address: SHOP 3 239 CANLEY VALE RD, CANLEY HEIGHTS NSW 2166
 • Long’s Chinese kitchen
Address: EL CORTEZ HOTEL 337 CANLEY VALE RD, CANLEY HEIGHTS NSW 2166
 • Kickin’Inn Canley Heights
Address: 209 CANLEY VALE RD, CANLEY HEIGHTS NSW 2166
Chiến dịch Out & About được chia ra làm hai ưu đãi: ăn và chơi, để khuyến khích mọi người sử dụng dịch vụ, hỗ trợ ngành nhà hàng khách sạn, giải trí và du lịch của NSW.
 • Long’s Kitchen
Address: EL CORTEZ HOTEL 337 CANLEY VALE RD, CANLEY HEIGHTS NSW 2166
 • La Grilla
Address: UNIT 2 237 CANLEY VALE RD, CANLEY HEIGHTS NSW 2166
 • Pho lam
Address: 210 CANLEY VALE RD, CANLEY HEIGHTS NSW 2166
 • Gong Cha Canley Heights
Address: 3 204 CANLEY VALE RD, CANLEY HEIGHTS NSW 2166
 • Bun Cha Hoa
Address: 212 CANLEY VALE RD, CANLEY HEIGHTS NSW 2166
 • Carter & G’s
Address: 199 ST JOHNS RD, CANLEY HEIGHTS NSW 2166 AUSTRALIA
 • SAN VUONS LE COURTYARD CAFE
Address: 226 CANLEY VALE RD, CANLEY HEIGHTS NSW 2166
 • Le Courtyard Cafe San Vuons
Address: 226 CANLEY VALE RD, CANLEY HEIGHTS NSW 2166
 • RBN Wine & Dine Pty Limited
Address: SHOP 2 202 CANLEY VALE ROAD, CANLEY HEIGHTS NSW 2166 AUSTRALIA
 • Twelve Spices Lao & Thai Cuisine
Address: 197 ST JOHNS RD, CANLEY HEIGHTS NSW 2166
 • HUONG XUA VIETNAMESE RESTAURANT CANLEY HEIGHTS
Address: UNIT 4 219 CANLEY VALE RD, CANLEY HEIGHTS NSW 2166

3. CANLEY VALE

 • Cafe Bosa
Address: SHOP 3 12 CANLEY VALE RD, CANLEY VALE NSW 2166
 • Tam Broken Rice Vietnamese Restaurant
Address: SHOP 2 32 CANLEY VALE RD, CANLEY VALE NSW 2166
 • Kenny’s Kofi
Address: 39 AVENEL ST, CANLEY VALE NSW 2166
 • HAI AU LANG NUONG
Address: 48 CANLEY VALE RD, CANLEY VALE NSW 2166
Mỗi voucher chỉ được dùng một lần, nếu tiền hoá đơn thấp hơn giá trị voucher thì không được trả lại, nếu tiền hoá đơn cao hơn giá trị voucher thì phải trả thêm tiền.
 • TK SOMETHING
Address: UNIT 7 47-49 CANLEY VALE RD, CANLEY VALE NSW 2166
 • Master Hot Pot Canley Vale
Address: 36-38 CANLEY VALE RD, CANLEY VALE NSW 2166
 • CABRA VALE DIGGERS
Address: 1 BARTLEY ST, CANLEY VALE NSW 2166

4. CABRAMATTA

 • BARLUCK SEAFOOD RESTAURANT
Address: 94 JOHN ST, CABRAMATTA NSW 2166
 • Thai terminal restsurant and cafe
Address: SHOP 19 193 RAILWAY PDE, CABRAMATTA NSW 2166
 • Chatime Cabramatta
Address: 48A JOHN ST, CABRAMATTA NSW 2166
 • P SOK & S.K TIANG
Address: B15 53 PARK ROAD, CABRAMATTA NSW 2166 AUSTRALIA
 • Ryoma ramen
Address: 8 DUTTON LANE, CABRAMATTA NSW 2166
 • TP HOANG GIA
Address: UNIT 1 4 HUGHES ST, CABRAMATTA NSW 2166
 • Siem Reap Restaurant
Address: 53 PARK RD, CABRAMATTA NSW 2166
 • Pho Anna Cabramatta
Address: SHOP 4 193 RAILWAY PDE, CABRAMATTA NSW 2166
Sinh viên Quốc tế & người giữ tạm trú cũng có thể nộp đơn xin nếu có 2 trong những loại giấy tờ sau: hộ chiếu, thẻ hình (ID photo card), bằng lái Úc…
 • Pho 2U Cabramatta
Address: SHOP 11 180 RAILWAY PDE, CABRAMATTA NSW 2166
Address: 174 CABRAMATTA RD WEST, CABRAMATTA NSW 2166
 • Tang Bou Noodle Shop
Address: SHOP 11 20-22 HUGHES ST, CABRAMATTA NSW 2166
 • BATTAMBANG RESTAURANT II
Address: SHOP 16 70-72 JOHN ST, CABRAMATTA NSW 2166
 • FORTUNE8 CHINESE RESTUARANT
Address: SHOP 34 47 PARK RD, CABRAMATTA NSW 2166
 • 9Yummy Yumcha
Address: UNIT 17 24-32 HUGHES ST, CABRAMATTA NSW 2166
 • FORTUNE8 CHINESE RESTAURANT
Address: SHOP 34 47 PARK RD, CABRAMATTA NSW 2166
 • UE NOODLE RESTAURANT
Address: 180 CABRAMATTA RD WEST, CABRAMATTA NSW 2166
 • The Phoenix Bistro Trading as The Bee Entertainment Pty Ltd
Address: 82-88 LONGFIELD ST, CABRAMATTA NSW 2166
 • Hungry Jacks Cabramatta
Address: 401 CABRAMATTA RD WEST, CABRAMATTA NSW 2166
 • Hanh nhi
Address: 178 CABRAMATTA RD WEST, CABRAMATTA NSW 2166
 • Pho Ann
Address: 70-72 JOHN ST, CABRAMATTA NSW 2166
 • PHO VIET VIETNAMESE RESTAURANT
Address: 11 JOHN ST, CABRAMATTA NSW 2166
 • Kenny’s Kofi
Address: UNIT 7 46 HILL ST, CABRAMATTA NSW 2166
 • Nha Trang Quan
Address: 233 CABRAMATTA RD WEST, CABRAMATTA NSW 2166
 • Dong Ba Sydney
Address: UNIT 5 117 JOHN ST, CABRAMATTA NSW 2166
 • Valet by vlounge
Address: 38 ARTHUR ST, CABRAMATTA NSW 2166
 • Valet by vlounge
Address: 38 ARTHUR ST, CABRAMATTA NSW 2166
 • Cafe Nho, Cabramatta
Address: 66 JOHN ST, CABRAMATTA NSW 2166
 • The Usual Cafe
Address: SHOP 8 46 HILL ST, CABRAMATTA NSW 2166
 • Mang Eatery
Address: SHOP 21 180 RAILWAY PDE, CABRAMATTA NSW 2166
 • AJT CATERING
Address: 24 SUSSEX ST, CABRAMATTA NSW 2166
 • LAM KY
Address: UNIT 8 8 DUTTON LANE, CABRAMATTA NSW 2166
 • GOLDENSCEPTRE CATERING PTY LTD
Address: UNIT 46 24-32 HUGHES ST, CABRAMATTA NSW 2166
 • Huong Xua Vietnamese Restaurant Cabramatta
Address: 54 JOHN ST, CABRAMATTA NSW 2166
 • BUN BO HUE DONG BA RESTAURANT
Address: UNIT 5 40 PARK ROAD, CABRAMATTA NSW 2166 AUSTRALIA
 • Cabra Bowls Group
Address: 82-88 LONGFIELD ST, CABRAMATTA NSW 2166
Có thể thấy nhiều nhà hàng, tiệm trà sữa & cà phê người Việt áp dụng voucher.

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments