Optus thừa nhận tốc độ mạng NBN chậm hơn như đã hứa trước đó!

0

Rất nhiều khách hàng đã yêu cầu Optus bồi thường sau khi phát hiện nhà mạng này không cung cấp tốc độ mạng băng thông rộng quốc gia (National Broadband Network) như đã hứa trước đó.

Optus thừa nhận tốc độ mạng NBN chậm hơn như đã hứa trước đó.

Trong buổi công bố kết quả nửa năm tài chính, giám đốc điều hành Allen Lew của nhà mạng này đã không hề tiết lộ số lượng khách hàng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ông Lew khẳng định hiện công ty làm việc với cơ quan giám sát người tiêu dùng.

Trong một tuyên bố, nhà mạng này cho biết:

“Optus đang tìm các biện pháp khắc phục phù hợp nhất cho những khách hàng được xác định là không nhận được tốc độ mạng mà họ đã đăng kí từ dịch vụ NBN.”

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Telstra đề nghị nhà mạng này bồi thường cho khoảng 42.000 khách hàng do những hành vi vi phạm luật tiêu dùng bằng cách quảng bá tốc độ NBN mà nhà mạng này không có khả năng cung cấp.

Ông Lew cho biết: “Chúng tôi sẽ đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ mà họ đã mua. Nếu không, chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp khắc phục dựa trên từng trường hợp cụ thể.”

Optus ghi nhận 72.000 khách hàng kích hoạt mới dịch vụ NBN và thanh toán trong sáu tháng, tính đến ngày 30 tháng 9, nâng tổng số khách hàng sử dụng băng thông rộng NBN lên con số 351.000. Với con số này, Optus đã kiếm được khoản lợi nhuận 347 triệu đô la, song chỉ số tăng trưởng vẫn giảm 2,7% so với một năm trước.

Công ty này hiện đang nắm giữ 30% thị phần doanh thu di động. Số khách hàng sử dụng 4G của họ đạt mức 6,1 triệu vào cuối tháng 9.

Daisy/Vietucnews

Cre: Au News