Optus tiến hành bồi thường cho 8700 khách hàng do dịch vụ không như đã cam kết

0

Singtel Optus sẽ bồi thường cho hơn 8700 khách hàng do không thể cung cấp được tốc độ tối đa cho dịch vụ mạng băng thông quốc gia.

Bằng cách quảng cáo và đưa ra những tốc độ không thể cung cấp được, công ty thừa nhận việc làm này có thể đã vi phạm Luật Tiêu dùng Úc.

Kế hoạch Optus NBN, được quảng cáo từ ngày 01/09/2015 đến ngày 30/06/2017, đã đưa ra một loạt dịch vụ, bao gồm Boost Max với tốc độ tải xuống tối đa lên đến 100 megabit /giây và tốc độ tải lên tối đa lên tới 40 megabit /giây.

Trong tháng 11, Telstra đã phải bồi thường cho 42.000 khách hàng NBN sau khi thừa nhận dịch vụ tốc độ của họ không thể cung cấp được.

Đây là lần thứ hai nhà một nhà cung cấp dịch vụ mạng lớn phải đối mặt với hành động quảng cáo dịch vụ băng thông rộng tốc độ mà họ không có khả năng cung cấp tới khách hàng, Chủ tịch Hiệp hội Cạnh tranh và Tiêu dùng Úc, Rod Sims, nói.

“Thật đáng lo ngại khi nhiều khách hàng Optus FTTN bị ảnh hưởng và thậm chí không thể nhận được tốc độ tối đa của dịch vụ thấp hơn.

“Đây là một hiện tượng đáng lo ngại của ngành công nghiệp và chúng tôi đang cố gắng khắc phục điều này”.

Khách hàng Optus bị ảnh hưởng bao gồm 5430 người đăng ký sử dụng dịch vụ FTTN 100/40, trong đó 2337 không thể đạt được tốc độ 50/20 và những người khác không thể đạt được tốc độ tối đa 100/40.

1519 khách hàng tiếp theo sử dụng dịch vụ 50/20 cũng không thể đạt được mức và 1381 khách hàng của dịch vụ 25/5 cũng không sử dụng được.

Optus đã đưa ra một cam kết với tòa án cho ACCC. Cam kết này bao gồm các biện pháp khắc phục cho khách hàng bị ảnh hưởng, bao gồm hoàn lại tiền, chuyển gói dịch vụ hoặc hủy hợp đồng.

Người tiêu dùng bị ảnh hưởng sẽ được gửi email hoặc thư vào ngày 02/03/2018.

ACCC vẫn đang tiếp cận những dịch vụ tốc độ không thể sử dụng được của những nhà cung cấp khác và cho biết sẽ có hành động chống lại tình trạng này.

Optus và Telstra là hai nhà bán lẻ duy nhất đã chỉnh sửa quảng cáo để phù hợp với các khuyến nghị của ACCC đưa ra hồi đầu năm nay.

Ông Sims nói rằng “đáng thất vọng” khi các nhà bán lẻ khác đã không làm như vậy.

Optus sẽ phải thực hiện cam kết của toà án để kiểm tra lại sau bốn tuần khi cung cấp dịch vụ NBN mà khách hàng sẽ sử dụng đúng tốc độ mà mình đã chi trả.

Các biện pháp khắc phục sẽ được cung cấp nếu chúng đạt được tốc độ thấp hơn yêu cầu.

“Chúng tôi đang tiếp tục điều tra các nhà cung cấp dịch vụ hoạch băng thông rộng NBN, và sẽ thực hiện hành động cưỡng chế nếu chúng tôi cho rằng họ không thực hiện đúng cam kết với khách hàng”.

Một phát ngôn viên của Optus nói rằng họ sẽ có những sự hỗ trợ rõ ràng hơn về tốc độ băng thông rộng và những biện pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

“Optus thừa nhận rằng họ không có các hành động phù hợp để kiểm tra tốc độ của dịch vụ NBN tại thời điểm mua hàng của những khách hàng bị ảnh hưởng”, bà nói.

“Chúng tôi xin lỗi vì đã làm khách hàng đã bị ảnh hưởng và đang đưa ra một quy trình để khắc phục vấn đề này.

“Chúng tôi đã hợp tác với ACCC để khắc phục dịch vụ cho những khách hàng bị ảnh hưởng tốc độ đã chọn và tốc độ thực được cung cấp.”

Thanh tra Ngành Viễn thông cho biết người tiêu dùng trong khu dân cư hoặc các doanh nghiệp nhỏ nếu có các vấn đề liên quan đến dịch vụ tốc độ được cung cấp qua NBN hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ trước khi liên hệ với TIO trong trường hợp khiếu nại chưa được giải quyết.

Cre: 9 News

Daisy/Vietucnews