Parkville: Shop cafe ở Melbourne Uni cần tìm thêm Nam phụ bếp.

0
  • Shop cafe ở Melbourne Uni cần tìm thêm Nam phụ bếp, cần phải rảnh vào thứ 3 và thứ 5.
  • Không cần kinh nghiệm, sẽ được training, không cần giỏi tiếng anh, cần bạn lanh lẹ và chịu khó học việc.
  • Giờ giấc sẽ sắp xếp phù hợp với lịch học, phù hợp cho những bạn du học sinh mới sang.

Liên lạc: 0425791911 (text only).