Rhodes: Shop bán bánh mì thịt (trong shopping center) cần nam, nữ ( partime)

0

Shop bán bánh mì vùng Rhodes ( trong shopping center)gần ga xe lửa . Cần nam phụ việc( partime)

Yêu cầu: Không cần kinh nghiệm nhưng phải nhiệt tình – chủ có thể hướng dẫn

Lương thỏa thuận, chỗ làm thỏa mái

Call: 0408022860
Or:0433667576.

Rate this post