Pauline Hanson: “Sinh viên quốc tế đến Úc lẽ ra không có quyền được làm việc”

0

Thượng nghị sĩ đảng One Nation cho biết các sinh viên quốc tế đang lấy đi những cơ hội việc làm có thu nhập thấp của những người Úc. Nghị sĩ Pauline Hanson đang vận động cho việc bãi bỏ quyền làm việc của các sinh viên quốc tế tại Úc.

 

Cô cho rằng các quyền làm việc của sinh viên quốc tế đã làm cho người Úc khó kiếm việc làm.

“Những sinh viên này lẽ ra phải có sự hỗ trợ khi họ tới Úc. Nhưng thực ra, họ lại có cơ hội để làm việc 20 giờ một tuần và có thể có những công việc không giới hạn thời gian trong thời gian họ được nghỉ hè. Điều này có sự sai lầm và có ảnh hưởng đến những người thất nghiệp tại Úc”

Tháng 10 năm ngoái, Thượng nghị sĩ Hanson đưa vấn đề này trở thành “vấn đề khẩn cấp” khi các sinh viên quốc tế lấy đi cơ hội việc làm của người Úc.

Việc sinh viên quốc tế có quyền làm việc tại Úc gây ảnh hưởng đến những người trẻ thất nghiệp và những người đang tìm kiếm công việc có mức thu nhập tốt hơn. (Thượng viện vào ngày 19 tháng 10 năm 2017).

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Học sinh Sinh viên Quốc tế Australia, Bijay Sapkota, nói rằng đề xuất của Thượng nghị Hanson có thể gây ảnh hưởng xấu đến nền giáo dục quốc tế của Úc.

“Rất nhiều ngành công nghiệp ở Úc dựa vào sinh viên quốc tế, du lịch là một ví dụ điển hình. Hàng năm, cha mẹ của nhiều sinh viên đến Úc. Ngành du lịch vì thế mà phụ thuộc rất nhiều vào họ” 

Ông còn lập luận ủng hộ việc cho phép sinh viên làm việc nhiều giờ hơn trong công việc liên quan đến việc học của họ.

“Để sinh viên sẵn sàng làm việc, họ cần kinh nghiệm làm việc. Nhưng bởi vì sinh viên có một hạn chế làm việc 20 giờ mỗi tuần, không nhiều nhà tuyển dụng sẵn sàng thuê họ. Đó là lý do tại sao bạn thấy họ lái xe taxi mặc dù có bằng đại học.”

Ông Suskota đã đưa ra đề xuất: “Đề nghị của chúng tôi là, cho phép sinh viên làm việc nhiều hơn nếu họ có việc làm liên quan đến chuyên ngành học tập đồng thời giảm bớt gánh nặng học vấn để họ hoàn thành các môn học còn lại trong học kỳ tiếp theo”.

Ông đổ lỗi cho hệ thống giáo dục của Úc vì không khuyến khích tinh thần kinh doanh giữa các sinh viên.

“Không ai muốn trở lại Ấn Độ hay Nepal để làm việc sau khi đã bỏ ra gần 120.000 cho tấm bằng ở đây bởi mức lương thấp ở nhà. Việc giáo dục ở đây thúc đẩy việc tìm kiếm việc làm hơn là tại cơ hội làm việc cho họ hoặc giúp sinh viên bắt đầu một cái gì đó của riêng mình và tạo việc làm cho người khác.”

Cre: SBS