Smithfield: Sợi hủ tiếu Sài Gòn

0

Sợi nhỏ, thơm, dai, không dính, không nhớt.

$18/kg

Ai cần ib em nhé: https://www.facebook.com/tramnsw

0405344888

Pick up Fairfield.