St Albans: Chả mực

0

Nhận order: Chả mực giã tay loại ngon nhà làm.

Chả mực đã được chiên sơ sẵn về chỉ chiên nóng lại và thưởng thức.

Giá: $23/0.5kg, $45/kg

Giao nhận hàng: Pick up St Albans hoặc ship lân cận

SĐT: 0451 824 052