Sydney: Ăn vặt

0

Hủ tiếu tươi cô mới nhập ở Việt Nam qua. Sợi hủ tiếu khi nấu dai, thơm ngon .

  • Me , xoài , cà na ngâm đường phèn .
  • Me chín tẩm đường muối ớt

 Điện thoại : 0405 658686