Sydney central business district: Bánh trung thu homemade

0

Thứ 7, ngày 6/7/2019 sẽ có bánh

Mình nhận order từ hôm nay 
📲📲0️⃣4️⃣2️⃣3️⃣8️⃣7️⃣0️⃣4️⃣7️⃣0️⃣

Phone cho mình hay inbox cho mình: https://www.facebook.com/nhuyenphung