Canley Heights: Chả cá đặc biệt có sẵn

0

Chả cá tươi mới làm 

1/2kg 20$
1kg (40$)

Đặt hàng:

Inbox FB Tường Vi Nguyễn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008784937108

SĐT: (0466543594)

Rate this post