Thursday, June 1, 2023
Trang Chủ Tags Mua nhà lần đầu ở NSW

Tag: mua nhà lần đầu ở NSW

Những gì cần biết về Chương trình mua nhà lần đầu...

Người mua nhà lần đầu ở NSW sẽ sớm được lựa chọn phương thức trả thuế với gói hỗ trợ trong Chương trình mua...

Mua nhà lần đầu ở NSW dễ dàng hơn với luật...

Chính phủ NSW đã công bố Chương trình Mua nhà lần đầu (First Home Buyer Scheme) với nhiều sửa đổi, giúp mua nhà lần...