Tất cả các bang đều đồng ý mở cửa biên giới vào trước tháng 12, trừ Tây Úc

0
mở cửa biên giới

Nội các quốc gia Úc đã đồng ý sẽ mở cửa biên giới các tiểu bang cũng như dỡ bỏ hàng loạt các hạn chế vào trước tháng 12, nếu không có sự bùng phát coronavirus nào.

Một kế hoạch 3 bước ban đầu được dự kiến hoàn thành vào tháng Bảy; tuy nhiên, do số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến, kế hoạch này đã bị hoãn lại. Thủ tướng Scott Morrison cho biết hiện tháng 12 được định là thời hạn mới để hoàn thành phiên bản sửa đổi của kế hoạch đó.

mở cửa biên giới

Ông cho biết, 7 trong số 8 tiểu bang và vùng lãnh thổ Úc đã đồng ý với thời hạn mới – tháng 12 này; Nội các quốc gia cũng không còn yêu cầu sự đồng thuận để thực hiện các thay đổi. Tiểu bang duy nhất không đồng thuận là Tây Úc.

Các tiểu bang không xuất phát cùng một trạng thái rủi ro. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi tất cả họ đều có những cái nhìn khác nhau về những thách thức họ đang đối mặt ở hiện tại và những gì họ có thể gặp phải trong những tháng tới.

mở cửa biên giới

Vì lẽ đó, Nội các quốc gia đã đồng ý rằng có thể không cần 100% đồng thuận cho một số vấn đề nhất định. 

Không phải ai cũng phải lên xe để xe buýt rời bến, nhưng điều quan trọng là xe buýt có thể rời bến và tất cả chúng ta đều đồng tình về điều đó.

mở cửa biên giới

Ông Morrison cho biết, thiết lập một định nghĩa mang tính quốc gia về những điều kiện tạo thành một điểm nóng COVID-19 sẽ giúp ích cho việc mở cửa biên giới bang.

Quyền Giám đốc Y tế, Paul Kelly, đang làm việc với các Giám đốc Y tế của các tiểu bang và vùng lãnh thổ để đưa ra con số cụ thể. Khi con số đó được xác định, nó sẽ cho phép các bang lựa chọn một cách có hệ thống những khu vực không được mở cửa biên giới của họ, thay vì áp dụng lệnh cấm đối với toàn bộ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ.

mở cửa biên giới

Một lần nữa, ông Morrison nói, mọi cơ quan tài phán, ngoại trừ Tây Úc, đều đồng ý với mô hình này.

Nguồn: 7news