Tất cả những gì bạn cần biết về Visa bảo lãnh cha mẹ sang Úc

0

Luật Di Trú 1958 và Quy chế Di Trú 1994 đã có quy định các điều lệ liên quan đến các loại thị thực dành cho cha mẹ nhập cư vào Úc nếu có con là công dân Úc hoặc là thường trú nhân Úc đang sinh sống tại Úc.

1. Visa bảo lãnh cha mẹ thông thường

Các loại visa bảo lãnh cha mẹ cho phép cha mẹ sang Úc sinh sống tạm thời hoặc vô thời hạn nếu được bảo lãnh bởi con cái mình là:

 1. Một công dân Úc, hoặc
 2. Một thường trú nhân Úc sống tại Úc
 3. Một công dân New Zealand định cư hợp lệ ở ÚC, đã sống ở Úc ít nhất 2 năm.

2, Bài kiểm tra cân bằng gia đình (Balance of Family Test)

Bất cứ cha mẹ nào muốn xin được Visa bảo lãnh cha mẹ đều phải vượt qua bài kiểm tra cân bằng gia đình.

Để vượt qua được bài kiểm tra này, cha/mẹ phải:

 • Có một nửa số người con là công dân Úc
 • Có nhiều con sống ở Úc hơn là ở những nước khác.

Parent-Category-Visas-768x644

2. Visa dành cho cha mẹ lớn tuổi đang sinh sống tại Úc

Có 2 loại Visa dành cho cha mẹ cao niên là:

 1. Visa Aged Parent diện 103 – được nộp khi đương đơn đang ở ngoài nước Úc
 2. Visa Aged Parent diện 804 – được nộp khi đương đơn đang sống ở Úc.

Vì hiện tại, thời gian xử lý Visa dành cho cha mẹ cao tuổi kéo dài lên đến 30 năm nên đa số các đương đơn đều thấy rằng sẽ dễ dàng hơn nếu đệ đơn cấp Aged Parent Visa diện 804 khi họ đang sinh sống ở Úc.

Một số thông tin cơ bản về Visa dành cho cha mẹ lớn tuổi diện 804

Visa bảo lãnh cha mẹ diện 804 là loại visa vô thời hạn, cho phép chủ sở hữu được sống ở Úc vĩnh viễn. Hầu hết các đương đơn đều phải được con cái bảo lãnh.

Điều kiện để được cấp Visa 804:

 1. Đang ở Úc
 2. Được bảo lãnh bởi con cái đang định cư tại Úc
 3. 65 tuổi trở lên
 4. Vượt qua bài kiểm tra cân bằng gia đình
 5. Đã chuẩn bị Bridging Visa trong khi chờ đợi Visa 804 được cấp.

3. Visa bảo lãnh cha mẹ có đóng phí

Tương tự như Visa dành cho cha mẹ cao tuổi, Visa bảo lãnh cha mẹ có đóng phí cũng có 2 loại:

 1. Visa bảo lãnh cha mẹ có đóng phí diện 143 – được nộp khi đương đơn đang ở ngoài ngước Úc
 2. Visa bảo lãnh cha mẹ có phí diện 864 – được nộp khi đương đơn đang sống ở Úc.

Không giống như Visa dành cho cha mẹ già, Visa bảo lãnh cha mẹ có đóng phí được xử lý trong vòng 12 đến 24 tháng vì Bộ Di Trú yêu cầu một khoản phí thứ 2 (Second Visa Application Charge). Khoản phí này được thu để hoàn trả cho chính phủ ÚC về các khoản như lợi ích an ninh xã hội mà đương đơn sẽ được thụ hưởng suốt phần đời còn lại của mình trên nước Úc.

Aged Parent Visa subclass 103

Một số thông tin về Visa bảo lãnh cha mẹ có đóng phí diện 143:

Visa bảo lãnh cha mẹ có đóng phí diện 143 là một loại visa vô thời hạn, cho phép chủ sở hữu visa nhập cảnh và lưu trú tại Úc vĩnh viễn. Ngoài ra, họ còn được làm việc, học tập và sinh sống ở Úc, được sử dụng Medicare và du lịch đến Úc hoặc từ Úc tối đa 5 năm.

Điều kiện để được cấp Visa 143:

 1. Được tài trợ
 2. Đáp ứng bảng kiểm tra cân bằng gia đình
 3. Đáp ứng yêu cầu về sức khoẻ và nhân cách
 4. Đảm bảo hỗ trợ nếu được yêu cầu
 5. Sẵn sàng đóng khoản phí thứ 2 (Second Visa Application Charge).

Lệ phí Áp dụng Thị thực thứ 2 (Second Visa Application Charge) dành cho Visa 143 hiện tại là 43,600 đô la cho người lớn19,420 đô cho các đương đơn đã có Visa 173 (tạm thời).

Một số thông tin về Visa bảo lãnh cha mẹ có đóng phí diện 864:

Visa bảo lãnh cha mẹ có đóng phí diện 864 cũng là một loại thị thực vĩnh viễn cho phép chủ sở hữu visa sinh sống ở Úc vô thời hạn. Họ được sống, làm việc, học tập ở Úc vô thời hạn và được tự do ra vào nước Úc tối đa trong vòng 5 năm.

Điều kiện để được cấp Visa 864:

 1. Được bảo lãnh bởi một đứa con hợp lệ
 2. Đáp ứng bảng kiểm tra cân bằng gia đình
 3. 65 tuổi trở lên
 4. Đáp ứng yêu cầu về sức khoẻ và nhân cách
 5. Sẵn sàng trả phí Áp dụng Thị thực thứ 2.

Lệ phí Áp dụng Thị thực thứ 2 (Second Visa Application Charge) cho Visa 864 hiện tại là 43,600 đô là/ người lớn19,420 đô la cho người đã được cấp Visa 173 (tạm thời).

Hỗ trợ đảm bảo an sinh

Hỗ trợ đảm bảo an sinh được xem là là một phần trong quá trình xử lý visa mà đương đơn có thể được yêu cầu tham gia – đóng vai trò như một khế ước.

Nếu được yêu cầu thì những người bảo trợ – thường là những người bảo lãnh – sẽ phải nộp một khoản tiền thế chân cho mỗi đương đơn từ 18 tuổi trở lên: 10,000 đô la cho đương đơn chính và 4,000 đô cho người trưởng thành trong gia đình. Khoản tiền này sẽ được hoàn trả sau 2 năm kể từ ngày đương đơn nhập cảnh vào Úc với visa này.

Aged Parent Visa subclass 103

Cuối cùng, khi Bộ Di Trú đã hoàn tất quy trình xử lý đơn xin cấp visa của đương đơn, bạn sẽ được thông báo rõ ràng về những chi tiết sau:

 • Thời gian chính xác bạn có thể chính thức nhập cư vào Úc bằng visa được cấp
 • Số hiệu visa được cấp
 • Các điều kiện đi kèm theo visa nếu có.

Nếu không thành công, bạn cũng sẽ được thông báo những lý do vì sao Bộ Di Trú từ chối cấp visa, quyền xem xét lại và bao lâu thì được nộp đơn khiếu nại.

Nguồn gotocourt.com.au