Thêm ngân sách hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật Úc

0
job cash for people with disability

Chính phủ liên bang đã công bố về một khoản ngân sách 300 triệu đô la để hỗ trợ người khuyết tật Úc có thêm nhiều cơ hội việc làm.

Bộ trưởng Dịch vụ xã hội, Dan Tehan, sẽ công bố danh sách các tổ chức sẽ giúp người khiếm khuyết ở Úc tìm việc làm từ ngày 1 tháng 7.

Ông Tehan cho hay: “Các nhóm (các dịch vụ việc làm cho người khuyết tật) sẽ hỗ trợ những người thuộc nhóm khiếm khuyết tìm việc làm, và sẽ chú trọng việc đạt được những việc làm lâu dài.

Chính phủ cam kết chi 3 tỷ đô là cho dịch vụ khuyết tật trong 4 năm tới, đã bao gồm 300 triệu đô mỗi năm trong 10 năm kế tiếp.

wheelchair-worker-RS-new

Ngoài ra, những cơ sở việc làm nhỏ hơn sẽ được chi thêm 10 triệu đô trong 2 năm để giúp doanh nghiệp thực hiện cải cách.

Đã có gần 400 người khuyết tật có được việc làm ổn định thông qua chương trình này.

Có hơn 13% người trong độ tuổi lao động bị khuyết tật, nhưng chỉ có 53% trong số họ làm việc và có việc làm.

Rate this post

Nguồn 9news