Thủ hiến bang gia hạn Tình trạng khẩn cấp của Victoria lên 18 tháng

0
tình trạng khẩn cấp victoria

Thay vì kết thúc vào ngày 13/9, thủ hiến Daniel Andrews đã gia hạn Tình trạng Khẩn cấp của Victoria lên 18 tháng.

Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Úc (DHHS), Tình trạng khẩn cấp cho Giám đốc Y tế nhiều quyền hạn hơn để đưa ra những quyết định, hướng dẫn nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus và giữ an toàn cho người dân Victoria.

tình trạng khẩn cấp victoria

Theo luật hiện hành, mỗi Tình trạng khẩn cấp được đưa ra chỉ có hiệu lực trong sáu tháng tại một thời điểm, nhưng Andrews cho biết giai đoạn tiếp theo này sẽ được kéo dài thêm 12 tháng – tổng cộng là 18 tháng.

Trong một tuyên bố hôm nay, chính phủ bang Victoria cho biết các sửa đổi đối với Đạo luật Sức khỏe và Sức khỏe Cộng đồng 2008 sẽ được đưa ra vào ngày 1/9, để cho phép Tình trạng Khẩn cấp được áp dụng trong thời gian được gia hạn.

tình trạng khẩn cấp victoria

(Tình trạng khẩn cấp) là công cụ pháp lý cho phép đặt ra các quy định về việc đeo khẩu trang, về kế hoạch đảm bảo an toàn COVID-19 nơi làm việc, tại các doanh nghiệp lớn và nhỏ, là công cụ pháp lý đứng sau những giới hạn mật độ khách trong quán rượu, quán cà phê và nhà hàng”, thủ hiến Victoria nói.

Chúng tôi sẽ gia hạn Tình trạng khẩn cấp  trong phạm vi hành động vì sức khỏe cộng đồng và phúc lợi trong tối đa 12 tháng nữa.

Kể từ tháng Ba, Tình trạng Khẩn cấp đã được gia hạn sáu lần.

Nguồn: 7news