Thượng Viện đã lên tiếng rằng bài thi Tiếng Anh vào quốc tịch Úc là quá khó

0
Những thay đổi khó khăn hơn để nhập quốc tịch Úc

Hội đồng thượng Viện vừa qua đã lên tiếng rằng yêu cầu của bài thi Tiếng Anh cho quốc tịch Úc là quá khó.

Thay đổi độ khó của bài thi Tiếng Anh chỉ là một trong nhiều sự thay đổi trong quá trình cấp quốc tịch Úc bởi Chính Phủ đương thời, điều mà gây tranh cãi giữa các đảng và cộng đồng người dân.

Báo cáo của các nghị sĩ đã trình lên thượng viện, chỉ ra rằng bài thi quốc tịch Úc Tiếng Anh ‘không lên để cao quá, vì nhiều người đã từng ở Úc lâu dài chỉ có trình độ vừa đủ, nhưng đã đóng góp rất nhiều cho nước Úc’.

“Thượng viện đồng ý rằng trình độ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh ổn là điều cần thiết để được hưởng các quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ của quốc tịch Úc”, bản báo cáo nói.

Ủy ban Thượng Viện đã xem xét dự luật, tuy nhiên, với bài thi Tiếng Anh này thì nhiều người dân sống tại Úc không thể vượt qua.

Một phần của dự luật mới này là cho phép tổng trưởng Peter Dutton có quyền hạn quyết định những phán quyết của tòa AAT với những người chưa đủ yêu cầu quốc tịch Úc, và những người có quốc tịch nhưng phạm tội.

Ủy ban thượng Viện cũng không cảm thấy điều này là cần thiết, cho dù trong hoàn cảnh cần nâng cao an ninh quốc qua, những điều liên quan tới quốc tịch này chưa xảy ra.

 Like Vietucnews cập nhật nhiều tin tức hơn!

Credit ABC