Tình trạng Khẩn cấp được gia hạn có ý nghĩa gì với người dân Victoria?

0
Tình trạng Khẩn cấp

Thủ hiến bang Victoria đã có động thái đề xuất gia hạn Tình trạng Khẩn cấp thêm 12 tháng – và có thể lâu hơn – nếu không tìm thấy vắc-xin COVID-19.

Tình trạng Khẩn cấp ban đầu được ban bố vào tháng Ba khi đợt bùng phát coronavirus đầu tiên của Victoria xảy ra và đã được gia hạn 6 lần.

Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng Tình trạng Khẩn cấp vẫn rất cần thiết cho đến khi có vắc-xin.

Tình trạng Khẩn cấp

Lý giải tình trạng Khẩn cấp

Victoria đã được đặt trong Tình trạng Khẩn cấp từ ngày 16/3 và đã được gia hạn 6 lần.

Tuy nhiên, theo luật hiện hành, Tình trạng Khẩn cấp chỉ có thể hoạt động trong tối đa 6 tháng, và ngày hết hạn dự kiến là ngày 13/9. 

Tình trạng Khẩn cấp là công cụ pháp lý cho phép đặt ra các quy định về việc đeo khẩu trang bắt buộc, về kế hoạch đảm bảo an toàn COVID-19 nơi làm việc, tại các doanh nghiệp lớn và nhỏ, là công cụ pháp lý đứng sau những giới hạn mật độ khách trong quán rượu, quán cà phê và nhà hàng, hoặc người có triệu chứng của bệnh phải tự cách ly tại nhà.

Tình trạng Khẩn cấp

Ông Andrews cho biết ông sẽ đưa ra một dự luật tại quốc hội vào tuần tới để gia hạn Tình trạng Khẩn cấp cho đến ít nhất là tháng 9/2021.

Lý giải Tình trạng Thảm họa

Victoria bước vào Tình trạng Thảm họa vào lúc 6 giờ chiều Chủ nhật ngày 2/8, cùng lúc với thời điểm các hạn chế Phong tỏa cấp 4 được đưa ra. Tình trạng Thảm họa được đặt trên Tình trạng Khẩn cấp và cả hai có thể hoạt động cùng lúc.

Tình trạng Thảm họa cho cảnh sát sử dụng nhiều quyền hạn hơn để đảm bảo mọi người tuân thủ các chỉ dẫn về sức khỏe cộng đồng, bao gồm việc cảnh sát có thể thực thi các biện pháp giúp người dân tuân thủ lệnh giới nghiêm từ 8:00 PM đến 5:00 AM.

Tình trạng Khẩn cấp

Gia hạn Tình trạng Khẩn cấp ảnh hưởng gì đến các hạn chế COVID-19?

Nếu Tình trạng Khẩn cấp được gia hạn thêm 12 tháng, vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra đối với các hạn chế.

Các hạn chế phụ thuộc nhiều hơn vào số ca nhiễm ghi nhận thêm mỗi ngày, sự bùng phát và các ca nhiễm không truy được nguồn lây – Tình trạng Khẩn cấp chỉ cung cấp cơ sở pháp lý để thực thi chúng.

Tình trạng Khẩn cấp

Tại sao gia hạn Tình trạng Khẩn cấp lại quan trọng?

Ông Andrews cho biết, nếu không có khuôn khổ và quy tắc, Giám đốc Y tế Victoria sẽ không để tiểu bang “mở cửa”.

Nhưng cũng trong hôm thứ Hai, Michael O’Brien – lãnh đạo phe đối lập cho biết ông sẽ cố gắng ngăn chặn việc gia hạn Tình trạng Khẩn cấp.

Nguồn: 7news