Tuổi đi học mẫu giáo ở Úc có thể được tăng lên nhằm đáp ứng tiêu chuẩn Quốc Gia mới

0

Tuổi bắt đầu từ mẫu giáo có thể được nâng lên để đáp ứng một tiêu chuẩn quốc gia mới và ngăn ngừa những khoảng cách lớn về tuổi trong năm đầu tiên trẻ đi học.

Hiện nay, trẻ bốn tuổi cũng có thể học chung lớp học mẫu giáo với trẻ em sáu tuổi, điều này sẽ gây chia rẽ trong sự phát triển của trẻ.

Các bộ trưởng tại các tiểu bang và vùng lãnh thổ Úc sẽ xem xét đề xuất này để đưa ra một tiêu chuẩn quốc gia.
Kế hoạch đề xuất sẽ chỉ cho phép trẻ em bắt đầu đi học nếu trẻ lên năm tuổi trước hoặc đúng ngày 30 tháng 4 thay vì ngày 31 tháng 7.
Đề xuất này được đưa ra sau những mối quan tâm từ các bậc phụ huynh khi họ lo lắng về khoảng cách giao tiếp và tình cảm giữa những trẻ nhỏ nhất và lớn nhất trong lớp khi chúng bắt đầu đi học.

Hiệp hội các Hiệu trưởng tại các trường Tiểu học Úc cũng ghi nhận việc nhiều gia đình đã quyết định trì hoãn việc ho con mình đi học bởi vì trẻ nhỏ thường mất nhiều thời gian hơn để phát triển các kỹ năng trong lớp so với những trẻ lớn hơn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Liên bang – Simon Birmingham nói với News Corp rằng ông ủng hộ việc nâng độ tuổi đi học lên.
Thượng nghị sĩ Birmingham cho biết: “Tôi muốn khuyến khích các bộ trưởng nhà nước xem xét bằng chứng về những gì tốt nhất cho việc học của trẻ nhỏ và giảm thiểu sự gián đoạn khi chuyển từ bang này sang tiểu bang khác.”

Bộ trưởng Bộ Giáo dục NSW – Rob Stokes đã đồng ý các khu vực khác nên thông qua ngày cắt giảm ngày sinh nhật vào ngày 31 tháng 7.

Ông nói: “Tính linh hoạt ở đây là khoảng thời gian 18 tháng để đăng ký học và nó là khoản thời gian phù hợp.”

Daisy/Vietucnews

Cre: QCV