Tuyển tập đầy đủ tài liệu luyện bài thi quốc tịch Úc

0

Bài luyện thi quốc tịch Úc là bước cuối cùng giúp bạn trở thành công dân Úc một cách trọn vẹn, VUN xin tổng hợp liên tục những tài liệu luyện thi quốc tịch Úc để các bạn tham khảo nhé. Chúc may mắn! 

Trang luyện thi quốc tịch: 20 bài, mỗi bài 20 câu.
Tài liệu học đi thi làm trong 2 phút, 100% passed. Good luck. Đia chỉ: http://www.aussiecitizenshiptest.com/free-test/1
Ngoài ra các bạn nên đọc qua cuốn này của bộ đi trú trước khi thi: https://www.border.gov.au/Citizenship/Documents/our-common-bond-2014.pdf
Và làm thử bài thi trên trang bộ đi trú tại:
https://www.border.gov.au/Citizenship/Documents/practice-questions.pdf
Nguon Fb Minh Loi Hang
tất cả những bài viết về định cư Úc ở đây https://vietucnews.net/dinh-cu-uc/
Thông tin thêm về quốc tịch Úc từ trang chính phủ
 https://www.homeaffairs.gov.au/Citizenship/Documents/vietnamese-test.pdf

Like Vietucnews để cập nhật thêm trên Facebook!

Xin mời đóng góp ý kiến của bạn!
Tuyển tập đầy đủ tài liệu luyện bài thi quốc tịch Úc
5 (100%) 1 vote