Tỷ lệ thất nghiệp tại Úc tăng lên 5.6% hàng tháng

0

Tỷ lệ thất nghiệp tại Úc trong tháng này vừa tăng lên đến 5.6%, với 735 000 người Úc chính thức được liệt kê rằng họ không có việc làm.

Vào những đợt thời gian chuyển mùa, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 5.5%.

Một thống kê gần đây của uỷ ban thống kê Úc (Australian Bureau of Statistics), những tháng qua số lượng việc làm đã tăng tới 14,000 cho 12.5 triệu dân Úc.

Tuy nhiên có thêm khoảng 3,500 người lại được bổ sung vào danh sách thất nghiệp vào tháng 3 vừa qua.

Uỷ ban này cũng cho biết thêm, số lượng người không có việc làm đang tìm kiếm 1 công việc toàn thời gian tăng thêm 9300 người lên tổng số 522,400 người và tìm kiếm một công việc bán thời gian giảm 11,700 xuống còn 207,800 người.

Trong tháng trước thì tổng số lượng thời gian làm việc trong tất cả các công việc đã tăng 0.01% lên 1,733,7 triệu giờ.

Credit 9News