Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

0

Theo báo cáo của Global Peace Index năm 2018, nghiên cứu đưa ra chỉ số về mức độ an toàn của 163 quốc gia. Và Úc đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng các quốc gia an toàn trên thế giới.

Bảng xếp hạng dưa trên 23 yếu tố khác nhau. Hầu hết các nước có chỉ số hòa bình cao đều là phương Tây. Chỉ số hòa bình xếp hạng các quốc gia với chỉ số điểm từ cao đến thấp (số điểm thấp đồng nghĩa với việc quốc gia đó càng an toàn) trong danh sách dưới đây:

31. Latvia — 1.689

30. Spain — 1.678

29. Botswana — 1.659

28. Chile — 1.649

27. Croatia — 1.639

26. Bulgaria — 1.635

25. Malaysia — 1.619

24. Romania — 1.596

23. The Netherlands — 1.574

22. Slovakia — 1.568

21. Belgium — 1.560

20. Mauritius — 1.548

19. Bhutan — 1.545

18. Hungary — 1.531

17. Germany — 1.531

16. Norway — 1.519

 

15. Finland — 1.506

14. Sweden — 1.502

13. Australia — 1.435

12. Switzerland — 1.407

11. Slovenia — 1.396

10. Ireland — 1.393

9. Japan — 1.391

8. Singapore — 1.382

7. Czech Republic — 1.381

6. Canada — 1.372

5. Denmark — 1.353

4. Portugal — 1.318

3. Austria — 1.274

2. New Zealand — 1.192

1. Iceland — 1.096

Cre: Global Peace Index