Úc công bố danh sách nghề định cư mới 2016 – 2017

1
Vào tối 17/5/2016, Bộ Di Trú và Bảo vệ Biên giới (DIBP) của Úc vừa công bố Danh sách Tay nghề Định cư mới (Skilled Occupations List – SOL), sẽ có hiệu lực từ 1/7/2016.
Danh sách Tay nghề Định cư SOL sẽ được dùng để duyệt xét visa các subclass: 189 (Skilled Independent Visa) 489 (Skilled Regional Provisional Visa) 485 (Graduate Temporary Visa) Bộ Di Trú cũng công bố danh sách Danh sách Tay nghề Định cư Cần Bảo trợ (Consolidated Sponsored Occupations List – CSOL) trong dịp này, dành cho các hồ sơ xin visa subclass: 190 (Skilled Nominated Visa) 457 (Temporary Work Skilled Visa) 186 (Employer Nominated Scheme).
Những ngành nhiều du học sinh người Việt theo học vẫn nằm trong Danh sách Tay nghề Định cư SOL năm nay như: Kế toán(Accountant, Management Accountant, Taxation Accountant) Y tá(Nurse Practitioner, Registered Nurse) Một số chuyên ngành IT Úc vẫn cần(ICT Business Analyst, Systems Analyst, Developer Programmer, Software Engineer, Computer Network & Systems Engineer, Telecommunications Engineer, Telecommunications Network Engineer…)
Những nhóm ngành mà Bộ giáo dục Úc hồi đầu năm cho rằng đã đủ người hoặc nhu cầu sẽ giảm như: Bác sĩ gia đình (General Practitioner), Bác sĩ Sản khoa và Phụ khoa (Obstetrician & Gynaecologist), Chuyên viên Nhãn khoa (Optometrist), Chuyên viên Vật lý trị liệu (Physiotherapist)… vẫn còn trong SOL 2016-17
Trong khi Nha sĩ (Dentist), Giáo viên Tiểu học (Primary School Teacher), Dược sĩ (Hospital/ Industrial/ Retail Pharmacist), Chuyên gia dinh dưỡng về ăn kiêng (Dietitian), Chuyên viên làm web (Web developer)… đã rớt xuống, nằm trong danh sách Danh sách Tay nghề Định cư Cần Bảo trợ CSOL. Danh sách Tay nghề Định cư SOL 2016 – 2017 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016.

SCHEDULE 1

Skilled Occupation List (SOL)

(Specification of occupations, countries, and assessing authorities for the purposes of paragraphs 3, 4 and 5, specification of occupations and assessing authorities for the purposes of paragraphs 6 and 7 and specification of occupations and their corresponding 6-digit code for the purposes of paragraphs 2 and 8 of this instrument)

 

Column A Column B Column C Column D
OCCUPATION ANZSCO CODE COUNTRY ASSESSING AUTHORITY
Construction Project Manager

133111

All VETASSESS
Project Builder

133112

All VETASSESS
Engineering Manager

133211

All Engineers Australia/AIM
Production Manager (Mining)

133513

All VETASSESS
Child Care Centre Manager

134111

All TRA
Medical Administrator

134211

All VETASSESS
Nursing Clinical Director

134212

All ANMAC
Primary Health Organisation Manager

134213

All VETASSESS
Welfare Centre Manager

134214

All ACWA/VETASSESS
Accountant (General)

221111

All CPA/ICAA/IPA
Management Accountant

221112

All CPA/ICAA/IPA
Taxation Accountant

221113

All CPA/ICAA/IPA
External Auditor

221213

All CPA/ICAA/IPA
Internal Auditor

221214

All VETASSESS
Actuary

224111

All VETASSESS
Land Economist

224511

All VETASSESS
Valuer

224512

All VETASSESS
Ship’s Engineer

231212

All AMSA
Ship’s Master

231213

All AMSA
Ship’s Officer

231214

All AMSA
Architect

232111

All AACA
Landscape Architect

232112

All VETASSESS
Cartographer

232213

All VETASSESS
Other Spatial Scientist

232214

All VETASSESS
Surveyor

232212

All SSSI
Chemical Engineer

233111

All Engineers Australia
Materials Engineer

233112

All Engineers Australia
Civil Engineer

233211

All Engineers Australia
Geotechnical Engineer

233212

All Engineers Australia
Quantity Surveyor

233213

All AIQS
Structural Engineer

233214

All Engineers Australia
Transport Engineer

233215

All Engineers Australia
Electrical Engineer

233311

All Engineers Australia
Electronics Engineer

233411

All Engineers Australia
Industrial Engineer

233511

All Engineers Australia
Mechanical Engineer

233512

All Engineers Australia
Production or Plant Engineer

233513

All Engineers Australia
Aeronautical Engineer

233911

All Engineers Australia
Agricultural Engineer

233912

All Engineers Australia
Biomedical Engineer

233913

All Engineers Australia
Engineering Technologist

233914

All Engineers Australia
Environmental Engineer

233915

All Engineers Australia
Naval Architect

233916

All Engineers Australia
Agricultural Consultant

234111

All VETASSESS
Agricultural Scientist

234112

All VETASSESS
Forester

234113

All VETASSESS
Medical Laboratory Scientist

234611

All AIMS
Veterinarian

234711

All AVBC
Physicist (Medical Physicist only)

234914

All ACPSEM
Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher

241111

All AITSL
Secondary School Teacher

241411

All AITSL
Special Needs Teacher

241511

All AITSL
Teacher of the Hearing Impaired

241512

All AITSL
Teacher of the Sight Impaired

241513

All AITSL
Special Education Teachers (nec)

241599

All AITSL
Medical Diagnostic Radiographer

251211

All AIR
Medical Radiation Therapist

251212

All AIR
Nuclear Medicine Technologist

251213

All ANZSNM
Sonographer

251214

All AIR
Optometrist

251411

All OCANZ
Orthotist or Prosthetist

251912

All VETASSESS
Chiropractor

252111

All CCEA
Osteopath

252112

All ANZOC
Occupational Therapist

252411

All OTC
Physiotherapist

252511

All APC
Podiatrist

252611

All APodC/ANZPAC
Audiologist

252711

All VETASSESS
Speech Pathologist

252712

All SPA
General Practitioner

253111

All Medical Board of Australia
Anaesthetist

253211

All Medical Board of Australia
Specialist Physician (General Medicine)

253311

All Medical Board of Australia
Cardiologist

253312

All Medical Board of Australia
Clinical Haematologist

253313

All Medical Board of Australia
Medical Oncologist

253314

All Medical Board of Australia
Endocrinologist

253315

All Medical Board of Australia
Gastroenterologist

253316

All Medical Board of Australia
Intensive Care Specialist

253317

All Medical Board of Australia
Neurologist

253318

All Medical Board of Australia
Paediatrician

253321

All Medical Board of Australia
Renal Medicine Specialist

253322

All Medical Board of Australia
Rheumatologist

253323

All Medical Board of Australia
Thoracic Medicine Specialist

253324

All Medical Board of Australia
Specialist Physicians (nec)

253399

All Medical Board of Australia
Psychiatrist

253411

All Medical Board of Australia
Surgeon (General)

253511

All Medical Board of Australia
Cardiothoracic Surgeon

253512

All Medical Board of Australia
Neurosurgeon

253513

All Medical Board of Australia
Orthopaedic Surgeon

253514

All Medical Board of Australia
Otorhinolaryngologist

253515

All Medical Board of Australia
Paediatric Surgeon

253516

All Medical Board of Australia
Plastic & Reconstructive Surgeon

253517

All Medical Board of Australia
Urologist

253518

All Medical Board of Australia
Vascular Surgeon

253521

All Medical Board of Australia
Dermatologist

253911

All Medical Board of Australia
Emergency Medicine Specialist

253912

All Medical Board of Australia
Obstetrician & Gynaecologist

253913

All Medical Board of Australia
Ophthalmologist

253914

All Medical Board of Australia
Pathologist

253915

All Medical Board of Australia
Diagnostic & Interventional Radiologist

253917

All Medical Board of Australia
Radiation Oncologist

253918

All Medical Board of Australia
Medical Practitioners (nec)

253999

All Medical Board of Australia
Midwife

254111

All ANMAC
Nurse Practitioner

254411

All ANMAC
Registered Nurse (Aged Care)

254412

All ANMAC
Registered Nurse (Child & Family Health)

254413

All ANMAC
Registered Nurse (Community Health)

254414

All ANMAC
Registered Nurse (Critical Care & Emergency)

254415

All ANMAC
Registered Nurse (Developmental Disability)

254416

All ANMAC
Registered Nurse (Disability & Rehabilitation)

254417

All ANMAC
Registered Nurse (Medical)

254418

All ANMAC
Registered Nurse (Medical Practice)

254421

All ANMAC
Registered Nurse (Mental Health)

254422

All ANMAC
Registered Nurse (Perioperative)

254423

All ANMAC
Registered Nurse (Surgical)

254424

All ANMAC
Registered Nurse (Paediatrics)

254425

All ANMAC
Registered Nurses (nec)

254499

All ANMAC
ICT business Analyst

261111

All ACS
Systems Analyst

261112

All ACS
Analyst Programmer

261311

All ACS
Developer Programmer

261312

All ACS
Software Engineer

261313

All ACS
Computer Network & Systems Engineer

263111

All ACS
Telecommunications Engineer

263311

All Engineers Australia
Telecommunications Network Engineer

263312

All Engineers Australia
Barrister

271111

All SLAA
Solicitor

271311

All SLAA
Clinical Psychologist

272311

All APS
Educational Psychologist

272312

All APS
Organisational Psychologist

272313

All APS
Psychotherapist

272314

All VETASSESS
Psychologists (nec)

272399

All APS
Social Worker

272511

All AASW
Civil Engineering Draftsperson

312211

All Engineers Australia/ VETASSESS
Civil Engineering Technician

312212

All VETASSESS
Electrical Engineering Draftsperson

312311

All Engineers Australia
Electrical Engineering Technician

312312

All TRA
Radio Communications Technician

313211

All TRA
Telecommunications Field Engineer

313212

All Engineers Australia
Telecommunications Network Planner

313213

All Engineers Australia
Telecommunications Technical Officer or Technologist

313214

All Engineers Australia
Automotive Electrician

321111

All TRA
Motor Mechanic (General)

321211

All TRA
Diesel Motor Mechanic

321212

All TRA
Motorcycle Mechanic

321213

All TRA
Small Engine Mechanic

321214

All TRA
Sheetmetal Trades Worker

322211

All TRA
Metal Fabricator

322311

All TRA
Pressure Welder

322312

All TRA
Welder (First Class)

322313

All TRA
Fitter (General)

323211

All TRA
Fitter & Turner

323212

All TRA
Fitter-Welder

323213

All TRA
Metal Machinist (First Class)

323214

All TRA
Locksmith

323313

All TRA
Panelbeater

324111

All TRA
Bricklayer

331111

All TRA
Stonemason

331112

All TRA
Carpenter & Joiner

331211

All TRA
Carpenter

331212

All TRA
Joiner

331213

All TRA
Painting trades workers

332211

All TRA
Glazier

333111

All TRA
Fibrous Plasterer

333211

All TRA
Solid Plasterer

333212

All TRA
Wall & Floor Tiler

333411

All TRA
Plumber (General)

334111

All TRA
Airconditioning & Mechanical Services Plumber

334112

All TRA
Drainer

334113

All TRA
Gasfitter

334114

All TRA
Roof plumber

334115

All TRA
Electrician (General)

341111

All TRA
Electrician (Special Class)

341112

All TRA
Lift Mechanic

341113

All TRA
Airconditioning & Refrigeration Mechanic

342111

All TRA
Electrical Linesworker

342211

All TRA
Technical Cable Jointer

342212

All TRA
Electronic Equipment Trades Worker

342313

All TRA
Electronic Instrument Trades Worker (General)

342314

All TRA
Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)

342315

All TRA
Chef ***

351311

All TRA
Cabinetmaker

394111

All TRA
Boat Builder & Repairer

399111

All TRA
Shipwright

399112

All TRA
 Nguồn: Legislation 
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Úc công bố danh sách nghề định cư mới 2016 – 2017 […]