Úc – một trong những quốc gia có luật quản lý súng đạn toàn diện nhất thế giới!

0

VietucnewsÚc là một trong những nước có luật quản lý súng đạn toàn diện nhất thế giới.  Cụ thể, luật quy định như thế nào?

Vụ thảm sát năm 1996

Năm 1990, có khoảng 3,5 triệu khẩu súng tại Úc. Thời điểm đó, tại một số khu vực, trẻ vị thành niên thậm chí có thể lấy được giấy phép sử dụng súng; người dân không cần phải đăng ký một số loại súng; và các loại súng tự động và bán tự động có thể được sở hữu hợp pháp.

Tuy nhiên, sau vụ thảm sát ở Port Arthur năm 1996, luật sở hữu súng đã được cải tổ triệt để.

(Ảnh minh họa)

Ông John Howard – Thủ tướng Úc lúc đó đã thúc đẩy một khung pháp lý quốc gia mới được gọi là Đạo luật Súng đạn Quốc gia (National Firearms Agreement).

Đạo luật này được thông qua bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của một số tiểu bang và chủ sở hữu súng.

Đạo luật Súng đạn ở Úc

Đạo luật này hạn chế quyền sở hữu tư nhân đối với các loại súng tự động và bán tự động, súng shotgun tự nạp và nạp đạn kiểu bơm, và một số loại súng ngắn nhất định. Theo đó:

  • Người xin giấy phép sở hữu súng cần phải có lý do chính đáng (thành viên câu lạc bộ súng, săn bắn, sưu tầm, nông nghiệp hoặc liên quan tới một số nghề nghiệp khác).
  • Chủ sở hữu súng chỉ có thể có số lượng súng được chỉ định trong giấy phép của họ, và có giới hạn về đạn dược mà họ có thể mua trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Người xin giấy phép sở hữu súng tại Úc phải vượt qua vòng kiểm tra lý lịch, bao gồm lý lịch tư pháp, sức khỏe tâm thần, thể chất, nghiện ngập, bạo hành gia đình, cư trú và các hồ sơ khác.
  • Chủ sở hữu súng phải đăng ký và kiểm tra lại sau mỗi năm năm tùy thuộc vào loại giấy phép.
(Ảnh minh họa)

Hiện nay, cứ tám người Úc thì có một cây súng và đã giảm hơn 50% số nạn nhân bị bắn kể từ năm 1996.

Theo SBS Vietnamese