Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

0

Theo dữ liệu mới được công bố trong tháng Tư vừa rồi của International Monetary Fund, có 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới. Vậy, Úc xếp thứ mấy trong 29 quốc gia giàu nhất trên thế giới?

International Monetary Fund (IMF),dữ liệu công bố 2 lần trong một năm về tình hình kinh tế của các quốc gia trên thế giới, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người là một số liệu thống kê quan trọng.

PPP tính đến chi phí sinh hoạt tương đối và tỷ lệ lạm phát của các nước so sánh mức sống giữa các quốc gia khác nhau.

Các quốc gia chiếm ưu thế trong top 10 đều có dân số ít so với các quốc gia dẫn đầu thế giới hoàn toàn về GDP – chẳng hạn như Hoa Kỳ, Trung Quốc hoặc Đức.

Contents

29. France — $US45,473

28. United Kingdom — $US45,565

27. Oman — $US45,723

26. Finland — $US46,342

25. Belgium — $US48,258

24. Canada — $US49,775

23. Bahrain — $US50,102

22. Denmark — $US51,643

21. Austria — $US51,936

20. Australia — $US52,190

19. Taiwan — $US52,304

18. Germany — $US52,801

17. Sweden — $US53,077

16. Iceland — $US54,121

15. Saudi Arabia — $US55,859

14. Netherlands — $US56,435

13. San Marino — $US61,169

12. United States of America — $US62,152

11. Switzerland — $US63,379

10. Hong Kong — $US64,533

Junkboat of Hong Kong at Night

9. Kuwait — $US66,673

8. United Arab Emirates — $US68,662

7. Norway — $US74,065


6. Brunei — $US79,726

5. Ireland — $US79,924

4. Singapore — $US98,014

3. Luxembourg — $US110,870

2. Macau — $US122,489

1. Qatar — $US128,702

Cre:Businessinsider

Rate this post