Vi-rút Corona ở Úc: Cách thức nộp đơn xin rút tiền hưu sớm

0

Dân Úc đang bị kẹt tiền có thể nộp đơn xin rút tiền hưu sớm để giúp họ sống sót qua thời điểm khủng hoảng bởi vi-rút Corona.

Những ai hợp lệ có thể rút được tiền lương hưu tiết kiệm lên đến $10,000 trước ngày 01/07 và thêm $10,000 nữa sau ngày đó.

Những ai hợp lệ có thể rút được tiền lương hưu tiết kiệm lên đến $10,000 trước ngày 01/07 và thêm $10,000 nữa sau ngày đó. (Ảnh: aa.com.tr)

Để hợp lệ cho việc rút tiền trước thời hạn, bạn phải đáp ứng một hoặc nhiều hơn những điều kiện dưới đây:

  • Bạn đang thất nghiệp hoặc đủ điều kiện nhận hỗ trợ Job Seeker, hỗ trợ thanh thiếu niên, hỗ trợ cha mẹ nuôi con, lợi ích đặc biệt hoặc hỗ trợ những hộ gia đình làm nghề nông trại.
  • Từ ngày 1/1/2020, bạn bị sa thải hoặc số giờ làm giảm 20% hoặc hơn.
  • Hộ kinh doanh cá thể có mức lợi tức giảm 20% hoặc hơn.

CÁCH THỨC NỘP

1. Truy cập vào MyGov sau đó vào ATO.
2. Điền vào đơn tự thẩm định và khai báo tính hợp lệ.
3. Sở thuế sẽ đánh giá hồ sơ của bạn và kiểm tra tính hợp lệ.
4. Nếu hồ sơ bạn hợp lệ, tiền hưu sẽ vào tài khoản ngân hàng đã được cung cấp trong vòng 5 ngày sau đó.

Nguồn: 7News

Rate this post