Visa giám hộ :Những điều cần biết khi người giám hộ muốn rời khỏi Úc tạm thời.

0

Theo quy định của Bộ Di Trú Úc, đối với du học sinh trong độ tuổi từ 6-18 phải được sắp xếp giám hộ trong suốt thời gian học tập tại Úc. Học sinh (HS) có thể được giám hộ bởi nhà trường, người thân ruột thịt tại Úc hoặc tại Việt Nam (ông bà, anh chị em, cô dì, chú bác, cha mẹ). Và có quyền ra vào nước Úc trong suốt thơi gian hiệu lực của visa, nhưng không được rời khỏi Úc nếu không đi cùng với học sinh cần giám hộ (trừ các trường hợp đặc biệt phải báo với Bộ Di trú).

Nếu bạn muốn rời khỏi Úc mà không đi cùng học sinh giám hộ, thì bạn cần cung cấp chứng cứ về việc đã sắp xếp ổn thoả phúc lợi cho du học sinh trong thời gian rời khỏi Úc:

  • Bạn cần đưa ra  lý do hợp lý cho việc rời đi
  • Bạn cần phải có sự sắp xếp thay thế phúc lợi hợp lý về chỗ ăn ở, học tập của học sinh giám hộ cho đến khi bạn quay lại.

san-bay15-ngoisao.vn

Tất cả sự sắp xếp thay đổi ấy phải có được sự chấp thuận từ bộ di trú và nhà trường nơi học sinh đang theo học. Bạn cần thảo luận về trường hợp này với nhà trường ngay khi bạn có việc cần rời đi.

Có 2 cách giúp bạn có được sự sắp xếp phúc lợi ổn thoả nhất:

1. Bạn có thể đề đạt một người làm giám hộ thay thế khi bạn vắng mặt,Có thể là người thân trong gia đình tuổi từ 21 trở lên. Bạn cần điền vào đơn 157N sau đó gửi đó cho phía nhà trường có thể qua thư hoặc email và cho bộ di trú trước khi bạn rời khỏi Úc.

2.Phía nhà trường của học sinh có  thể chịu trách nhiệm với phúc lợi xã hội của họ thông qua việc ban hành lá thư xác nhận chỗ ở thích hợp và phúc lợi CAAW ( Confirmation of Appropriate Accommodation and Welfare) trong đó có chỉ ra ngày bắt đầu và kết thúc sự sắp xếp thay thế này.

Khi mà sự sắp xếp thay đổi của bạn không phù hợp và không được chấp thuận thì bạn không thể rời khỏi Úc mà không có học sinh giám hộ.

Nếu bạn không tuân thủ các điều kiện đã quy định theo điều khoản trong visa giám hộ 580, visa của bạn sẽ bị huỷ và Bộ có thể sẽ huỷ luôn cả visa của học sinh giám hộ.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments