Williams landing shopping center: Shop nailtuyển nhiều thợ

0

Shop nail ở Williams landing shopping center đang cần tuyển nhiều thợ chân tay nước, sns, bột. Có thể làm đk t7 và chủ nhật.

Chủ dễ thương, môi trường làm việc thoải mái, thuận tiện cho việc nâng cao tay nghề

Bạn nào không có xe thì có thể đi tàu nhé đi từ Footscray chỉ 18 phút

Rate this post