Yêu cầu đầu vào của ngành Nursing (Y tá) Úc – IELTS 7.0 từ 2018

0

Từ ngày 01/07/2018, tất cả các khóa học Diploma hay Bachelor of Nursing đều yêu cầu học sinh phải có điểm đầu vào tiếng Anh là IELTS 7.0 (không có kĩ năng nào dưới 7.0).

Đây được coi là một yêu cầu rất gắt nhưng là phù hợp để nâng cao trình độ tiếng Anh của đội ngũ y tế (cụ thể là ý tá) để đảm bảo chất lượng và an toàn của hệ thống y tế Úc.

Dẫu vậy thì việc đạt IELTS 7.0 hay các chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương trong một thời gian ngắn không phải là điều dễ dàng.

Tham khảo Nursing Time/Nguyễn Đức Quyết