Thursday, September 23, 2021
Trang Chủ Tags Tình trạng khẩn cấp

Tag: tình trạng khẩn cấp

Victoria gia hạn Tình trạng Khẩn cấp thêm 4 tuần

Để hỗ trợ bước tiếp theo của các hạn chế COVID-19, Tình trạng Khẩn cấp của Victoria đã được gia hạn thêm 1 tháng. Hôm...

Tình trạng Thảm họa và Tình trạng Khẩn cấp ở Victoria...

Thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrews đã gia hạn Tình trạng Khẩn cấp và Tình trạng Thảm họa đến 11 giờ 59 phút...

Tình trạng Khẩn cấp được gia hạn có ý nghĩa gì...

Thủ hiến bang Victoria đã có động thái đề xuất gia hạn Tình trạng Khẩn cấp thêm 12 tháng - và có thể lâu...

Thủ hiến bang gia hạn Tình trạng khẩn cấp của Victoria...

Thay vì kết thúc vào ngày 13/9, thủ hiến Daniel Andrews đã gia hạn Tình trạng Khẩn cấp của Victoria lên 18 tháng. Theo Bộ...