Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

0

Theo báo cáo của Global Peace Index năm 2018, nghiên cứu đưa ra chỉ số về mức độ an toàn của 163 quốc gia. Và Úc đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng các quốc gia an toàn trên thế giới.

Bảng xếp hạng dưa trên 23 yếu tố khác nhau. Hầu hết các nước có chỉ số hòa bình cao đều là phương Tây. Chỉ số hòa bình xếp hạng các quốc gia với chỉ số điểm từ cao đến thấp (số điểm thấp đồng nghĩa với việc quốc gia đó càng an toàn) trong danh sách dưới đây:

31. Latvia — 1.689

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

30. Spain — 1.678

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

29. Botswana — 1.659

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

28. Chile — 1.649

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

27. Croatia — 1.639

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

26. Bulgaria — 1.635

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

25. Malaysia — 1.619

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

24. Romania — 1.596

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

23. The Netherlands — 1.574

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

22. Slovakia — 1.568

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

21. Belgium — 1.560

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

20. Mauritius — 1.548

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

19. Bhutan — 1.545

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

18. Hungary — 1.531

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

17. Germany — 1.531

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

16. Norway — 1.519

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

 

15. Finland — 1.506

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

14. Sweden — 1.502

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

13. Australia — 1.435

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

12. Switzerland — 1.407

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

11. Slovenia — 1.396

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

10. Ireland — 1.393

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

9. Japan — 1.391

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

8. Singapore — 1.382

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

7. Czech Republic — 1.381

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

6. Canada — 1.372

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

5. Denmark — 1.353

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

4. Portugal — 1.318

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

3. Austria — 1.274

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

2. New Zealand — 1.192

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

1. Iceland — 1.096

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?

Cre: Global Peace Index

Úc có là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới?
Đánh giá bài viết
Xin mời đóng góp ý kiến của bạn!