Cabramatta: Món Bắc

0

What The Fudge 1/100 John st Cabramatta có các món ăn đặc trưng từ Hà Nội

🍜🍜🍜🍜🍜

Menu gồm có :

PHỞ GÀ CHẠY BỘ

PHỞ BÒ TÁI LĂN

PHỞ VỊT QUAY

PHỞ BÒ SỐT VANG

PHỞ TRỘN GÀ

PHỞ TRỘN BÒ

PHỞ TRỘN XÁ XÍU

BÚN THANG

BÚN CÁ RAU CẦN

BÚN SƯỜN CHUA

BÚN RIÊU SƯỜN

BÚN RIÊU BÒ

BÚN MĂNG MỌC

BÚN MĂNG GÀ

BÚN ĐẬU MẮM TÔM

BÚN NEM CUA BIỂN

CHÁO NIÊU BÒ

CHÁO NIÊU SƯỜN

CHÁO NIÊU NGHÊU

CHÁO SƯỜN NGÔ

🌺🌺🌺🌺🌺

Quán mở cửa mỗi ngày từ 9am-9pm. Thứ năm 9am-3pm

Add : 1/100 John St Cabramatta

Ph : 87475370