Cách làm police check (kiểm tra lý lịch tư pháp) tại Úc như thế nào?

0

Khi sinh sống tại Úc, bạn muốn đi xin việc hay nộp một loại visa mới thì bạn sẽ được yêu cầu cung cấp police check hay còn gọi là lý lịch tư pháp. Lý lịch tư pháp này bạn chỉ cần làm ở một tiểu bang, thì tất cả các bang còn lại cũng liên kết với nhau.

Để làm Police Check các bạn hãy truy cập đường link sau
https://afpnationalpolicechecks.converga.com.au/
Giá của police check này chi phí hiện tại là 42$. Các bạn có thể nhập hết các thông tin online, và nhận được police check bằng bản mềm.

Police check này các bạn làm hoàn toàn online không cần phải ra police station.