Chính phủ Úc khuyến khích “ăn thịt” thêm Kangaroo trong năm 2018

0
Những người nông dân cho rằng thả cho Kangaroo chết đói còn nhân đạo hơn là giết thịt chúng.

Chính phủ tiểu bang NSW vừa tăng cường thêm số lượng lisence cho các công ty có quyền diệt trừ kangaroos thuận theo yêu cầu của những chủ trang trại nói số lượng chuột túi quá đông ảnh hưởng mùa màng, và bị chết dần vì thiếu thức ăn.

Trong năm 2016, số lượng Kangaroo cho phép diệt trừ với mục đích thương mại là 2.5 triệu con, nhưng tổng số chỉ có 350,000 con đã được tiêu diệt bởi vì chính phủ đã hạn chế lisence cho các công ty.

“Sự gia tăng số lượng công ty được phép tiêu diệt Kangaroo sẽ giúp chúng ta quản lý được số lượng chuột túi trong giới hạn hợp lý, giảm gánh nặng tới những chủ trang trại, môi trường và sản xuất”, bộ trưởng Bộ Công nghiệp Niall Blair nói vào sáng thứ 5.

Có tới 2,5 triệu con cần được giết thịt nhưng trên thực tế chỉ có 350.000 được giết năm 2016.

Giới hạn hiện tại chỉ cho phép 11 công ty thu bắt những chú chuột túi này. Chính phủ đã cho phép thêm 18 công ty nữa – đặc biệt ở vùng Broken Hill nơi số lượng Kangaroo tập trung rất cao. Số lượng thu bắt được sẽ phục vụ mục đích chế biến kangaroo với mục đích thực phẩm.

Bộ trưởng cũng nói thêm số lượng Kangaroo được phép thu hoạch sẽ được quản lý chặt chẽ, và không bị ảnh hưởng tới sự sinh tồn của Kangaroo.

Chính sách mới cho phép nhiều công ty săn bắn Kangaroo làm thực phẩm được cho là nhân đạo hơn khi để hàng triệu những con vật này chết từ từ vì đói.

“Những ai cho rằng bắn chết Kangaroo là không có tình thương thì người này cần chứng kiến cảnh những chú Kangaroo bị chết dần mòn vì đói khát”.

Chương trinh thực tế về thực trạng Kangaroo đã có phản ứng từ người dân Mỹ.

Trong năm 2016, số lượng Kangaroo tại NSW được ước lượng khoảng 14.4 triệu con, và đây là số lượng Kangaroo chủ yếu cho phép săn bắn: the red kangaroo, Eastern grey,Western grey, và wallaroo.

3/5 - (6 votes)

Theo Smh